Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden 2 träffar

Färre vårdskador – målet med patientsäkerhetsronder på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2012 08:43 CEST

Regelbundna patientsäkerhetsronder är ett nytt inslag i arbetet med att förebygga vårdskador på Akademiska sjukhuset. Första ronden gjordes på kvinno-barndivisionen den 23 januari och nu har satsningen permanentats. Enligt planen ska varje division besökas två gånger per år. Ronden leds av sjukhusdirektör Lennart Persson och chefsläkare tillsammans med berörda chefer och medarbetare.

Tidig upptäckt och säker kommunikation ska minska vårdskador

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2011 11:55 CET

Tidig upptäckt och behandling, TUB, är namnet på den patientsäkerhetssatsning som initieras på Akademiska sjukhuset 2011. Utbildningen riktar sig till all sjukvårdspersonal inom slutenvården på Akademiska samt personal på Lasarettet i Enköping.

Nyheter 1 träff

Akademiska inför trycksårsronder som pilotprojekt

Nyheter   •   Nov 19, 2012 14:35 CET

Den 5 december startar Akademiska sjukhuset med trycksårsronder för att minska förekomsten av trycksår bland inneliggande patienter. Trots flera åtgärder har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Ronderna ska bli ett sätt att följa upp och stödja personalen i det praktiska trycksårsarbetet.

Bilder 1 träff

Ulrika Gillespie

Ulrika Gillespie

Ulrika Gillespie, apotekare och farmacie doktor, avdelningen för Läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Elisabeth Tysk
Ladda ner
Storlek

698 KB • 1000 x 1334 px