Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden 1 träff

Gynnar medicinsk etik patienten?

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2010 15:27 CEST

Måndagen den 14 juni inleds en etikkonferens i Uppsala som samlar forskare från hela världen. Programmet innehåller många spännande föredrag om medicinsk etik ur olika synvinklar. Varje konferensdag inleds med en kort pressträff kl 8.30.

Nyheter 1 träff

Infektionsläkare på Akademiska får Läkaresällskapets etikpris

Infektionsläkare på Akademiska får Läkaresällskapets etikpris

Nyheter   •   Okt 23, 2014 13:24 CEST

Mia Furebring, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, tilldelas Läkaresällskapets Hippokratespris för sina insatser för att lyfta medicinsk-etiska frågor i den kliniska vardagen.

Evenemang 1 träff

Medicinsk etik - tema för internationell forskningskonferens 14-16 juni

Evenemang   •   Maj 10, 2010 11:36 CEST

När är det rätt att avbryta en behandling? Är det ok att barn är försökspersoner i medicinsk forskning? Vilka patienter ska få behandling när resurserna inte räcker till? Den 14-16 juni samlas forskare från hela världen i Uppsala för att belysa medicinsk etik ur alla möjliga synvinklar. Ett 70 föredrag belyser olika aspekter av dessa centrala frågor. Den mångvetenskapliga konferensen arran...

2010-06-142010-06-16

Uppsala Konsert och Kongress Vaksala Torg Uppsala