Följ Akademiska sjukhuset

Evenemang 1 träff

Medicinsk etik - tema för internationell forskningskonferens 14-16 juni

Evenemang   •   Maj 10, 2010 11:36 CEST

När är det rätt att avbryta en behandling? Är det ok att barn är försökspersoner i medicinsk forskning? Vilka patienter ska få behandling när resurserna inte räcker till? Den 14-16 juni samlas forskare från hela världen i Uppsala för att belysa medicinsk etik ur alla möjliga synvinklar. Ett 70 föredrag belyser olika aspekter av dessa centrala frågor. Den mångvetenskapliga konferensen arran...

2010-06-142010-06-16

Uppsala Konsert och Kongress Vaksala Torg Uppsala