Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden 3 träffar

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2014 10:26 CEST

Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Nu permanentar Akademiska sjukhuset Utskrivningshjälpen, en satsning som pågått som pilotprojekt sedan förra sommaren, och innebär att klinikapotekare gör extra avstämningar i samarbete med läkare och ibland annan vårdpersonal.

Kortare väntetider och minskad smittspridning – målet när ortopeden omorganiseras

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2011 10:48 CET

Ortopeden vid Akademiska sjukhuset omorganiseras. Från årsskiftet får en av traumaavdelningarna nytt fokus, den viks för äldre multisjuka. Samtidigt förändras rutinerna vid inskrivning för planerade operationer radikalt. Med den nya organisationen ska vänte- och vårdtider kortas, patientsäkerheten öka och arbetsmiljön förbättras.

Ny mottagning ska minska läkemedelsbiverkningar hos äldre

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2011 11:13 CET

Mellan tio och tjugo procent av äldres akuta sjukhusbesök har med läkemedelsbehandling att göra, både biverkningar, fel dos och underbehandling. En nystartad mottagning på Akademiska erbjuder läkemedelsgenomgångar.