Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden

Logopedträning i hemmet effektivt för personer med afasi

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2011 09:05 CET

Sedan 2007 görs en särskild satsning på äldre med afasi i Uppsala län. Ambulerande logopeder har arbetat hemma hos personerna, med insatser för att underlätta att äta och kommunicera. Enligt en utvärdering är resultaten av det så kallade LÖV-projektet mycket goda.

Akademiska sjukhusets barnfond får 114 000 kronor från Almtuna IS

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2011 08:52 CET

För andra året i rad har Almtuna IS i Uppsala beslutat att donera pengar till Akademiska sjukhusets barnfond. Torsdagen den 13 januari fick fonden motta 114 000 kr i samband med klubbens gratismatch.

Uppsalastudie ska kartlägga andningsbesvär bland unga

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2011 11:43 CET

Astma är långtifrån alltid orsaken när unga får andnöd i samband med idrottande. Många drabbade riskerar att stämplas som slöa, få overksam astmamedicin eller ingen behandling alls. Andra veckan i januari startar en stor studie som omfattar samtliga 13-14-åringar i Uppsala i syfte att öka kunskapen på området.

Färre patienter i Uppsala län drabbas av vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2010 11:47 CET

Landstinget i Uppsala län klarar sig bra i en nationell jämförelse när det gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner, VRI. Drygt var tionde inneliggande patient hade en sådan infektion hösten 2010 jämfört med 12 procent i våras och 11,2 procent hösten 2009. Det visar den nationella punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade måndagen den 20 december.

Självhjälp på nätet – stöd vid cancer och hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2010 09:39 CET

Nästan en tredjedel av alla som får en cancer- eller hjärtinfarktdiagnos får psykiska problem i någon form. Även anhöriga drabbas. Våren 2011 startar ett antal studier vid bland annat Akademiska sjukhuset i syfte att undersöka effekten av Internetbaserade självhjälpsprogram inom barn- och vuxenonkologi samt kardiologi. Studierna presenteras på Akademiska sjukhuset den 16 december.

Halverad vårdtid vid stroke – resultat av leanarbete på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2010 09:50 CET

Kortare väntetider och snabbare vårdinsatser är viktiga mål för leanarbetet på Akademiska sjukhuset. Projektet ”Rädda hjärnan”, som startade i september, har redan lett till snabbare vård för strokepatienter. Insatstiden för trombolys har halverats. Under de årliga kvalitetsdagarna på sjukhuset 8-9 december presenteras en rad projekt som syftar till att effektivisera och förbättra vården.

Akademiska leder nationellt SKL-projekt för bättre flyt på operationer

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2010 13:22 CET

Kan operationer organiseras smartare så att patienter slipper onödig väntan samtidigt som personalen upplever ökad trivsel? Akademiska sjukhuset leder ett nationellt projekt som syftar till att förbättra patientflödet. Uppstartmöte i Uppsala 2-3 december . .

Kolesterolsänkande behandling minskar hjärtsjuklighet vid kronisk njursvikt

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2010 08:36 CET

Ungefär 25 procent av alla hjärtattacker, stroke och kärlvidgande operationer hos personer med kronisk njursvikt skulle kunna undvikas om dessa fick en kombinerad kolesterolsänkande behandling. Det visar resultaten av den största studien någonsin på njursjuka i 18 länder, där cirka 200 personer i Sverige medverkat.

Utvecklinsstördas demens ofta obehandlad

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2010 15:27 CET

Personer med utvecklingsstörning lever allt längre och deras åldrande ser annorlunda ut. Med ökad ålder drabbas också fler av demenssjukdom än för 15-20 år sedan, men tillståndet är svårdiagnostiserat. Under den nordiska konferensen ”Tidiga Tecken” i Uppsala den 22-23 november presenteras nya diagnosverktyg, som kommer att introduceras inom gruppbostäder i Uppsala län under 2011.

Akademiska får förnyat avtal med Försvarsmakten

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2010 13:55 CET

Akademiska sjukhusets avtal med Försvarsmakten gällande specialistsjukvård och flygambulans för utlandsstyrkan förlängs. Det nya avtalet gäller för 2011 och 2012 med möjlighet till ett års förlängning.