Följ Akademiska sjukhuset

Värmebehandling mot njurcancer blir allt vanligare

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2013 08:49 CEST

Värmebehandling med så kallad radiofrekvensablation (RF-ablation)
alternativt mikrovågsablation blir allt vanligare som behandling av
njurtumörer. Framstegen diskuteras den 5 september under årets röntgenvecka i
Uppsala, som har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema.

Detta är den sista av tre medicinska veckor i Uppsala. Under röntgenveckan
arrangeras även föreläsningar för allmänheten på Akademiska sjukhuset. Se
bifogat program!

Sedan starten 2007 har antalet värmebehandlingar på Akademiska sjukhuset ökat
för varje år. Nyligen genomfördes den hundrade njurtumörablationen på
röntgenavdelningen.

– En fördel med RF-ablation är precisionen, att frisk vävnad skonas. En annan
fördel är den korta vårdtiden. Patienten kan ofta åka hem dagen efter ingreppet,
säger Maria Lönnemark, radiolog på Akademiska sjukhuset, och fortsätter:–
I dag behandlas patienter med radiofrekvensablation en dag i veckan och
inflödet av remisser till urologkliniken från sjukvårdsregionen ökar stadigt.

Den ökande användningen av värmebehandling hänger samman med teknikutvecklingen
och ökad användning av datortomografi, ultraljud och magnetkamera som gör att
alltfler små njurtumörer upptäcks i ett tidigt skede, innan de börjat ge
symptom. De små tumörerna upptäcks ofta som bifynd när patienten undersöks med
exempelvis datortomografi av en annan anledning.

Eftersom njurtumörer ofta växer långsamt händer det att man väljer att avvakta och
kontrollera tumörens eventuella tillväxt med nya datortomografiundersökningar.
Beslut om behandling med njurablation tas i samråd med urologer. Det kan till
exempel vara ett alternativ när patienten har flera mindre tumörer (1-2 centimeter) eller
när patienten är äldre och inte bedöms klara av en kirurgisk operation under
narkos.

Behandling med RF-ablation innebär att en eller flera elektroder placeras genom tumören.
Sedan skickas högfrekvent växelström in i en sluten krets, på samma frekvens
som RF-bandet. Växelströmmen gör att joner i tumören sätts i rörelse och
friktionsvärme uppstår. När vävnaden upphettas till 55 grader eller mer under
cirka fem minuter koagulerar proteiner och tumörcellerna dör. Under hela
processen vägleds radiologen av datortomografi.

– Resultaten är goda och vi kommer inom kort att inleda en studie där vi jämför
utfallet på längre sikt av kirurgisk operation och RF-ablation, säger Maria
Lönnemark.

Mer information:

Maria Lönnemark, radiolog, 0708-14 05 94
Einar Brekkan, urolog, 0708-69 49 69
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Bifogade filer

PDF-dokument