Följ Akademiska sjukhuset

Väckarklocka ska möjliggöra fler operationer

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2012 13:20 CEST

Ännu färre inställda operationer och maximalt utnyttjande av operationssalar. Det är syftet med en ny satsning på ”väckarklockor” på centraloperation vid Akademiska sjukhuset. När den planerade operationstiden uppnåtts ska en klocka ringa i salen och extra personal inkallas.

– Detta är en av flera satsningar för att utnyttja operationsresurserna optimalt med tillgänglig personal. Målet är att varje sal på ett smartare sätt ska användas för operation minst fem timmar per dag och att ännu färre operationer ska behöva ställas in på grund av skäl som inte är medicinskt betingade, säger verksamhetschef Rainer Dörenberg.

Att hålla operationstiderna är ett viktigt led i arbetet för att korta kötider till operation. Andra exempel på åtgärder är fasta starttider för operation, då alla operationer ska påbörjas, och checklistor inför operationer, för att se till att operationer påbörjas i tid. En annan förändring är att arbetsstationer för kirurgerna placeras intill salarna för att öka deras närvaro på operationsavdelningen, vilket man tror underlättar för teamen att planera dagen tillsammans. Tanken är att kirurgerna ska följa patienten från operationsförberedelse till uppvak.

Från och med nästa vecka ska samtliga operationssalar, totalt 15 stycken, ha försetts med en väckarklocka. När klockan ringer ska undersköterska på berörd sal kontakta operationskoordinator/samordnande läkare på centraloperation. Koordinatorn ska i samråd med kirurgen fastställa hur lång tid som återstår av operationen, vilken läkare som ska ringas in för att hjälpa till och hur nästa operation ska hanteras.

– Operationstiderna är oerhört viktiga i operationsplaneringen. Det nya är att koordinatorn tidigt, så fort en operation dragit ut på tiden, rutinmässigt ställer frågan om hur man ska göra med nästa patient, att det snabbt blir en konstruktiv dialog om operationen ska strykas. Vi tror att kirurgerna kommer att uppleva det mindre stressande än om de själva ska ta initiativet, säger Rainer Dörenberg.


Mer information:

Rainer Dörenberg, verksamhetschef centraloperation, 018-611 48 28 eller 070-611 25 99
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21