Följ Akademiska sjukhuset

Vården av neuroendokrina tumörer topprankas

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2010 16:27 CEST

Den europeiska organisationen European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) ger kliniken för onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset högsta betyg. Kliniken är den enda certifierade i Sverige, och en av sex i Europa. Detta efter att kliniken bedömts uppfylla ENETS omfattande kvalitetskrav inom diagnostik, medicinsk behandling och vård.

 – Vi är väldigt glada. Certifieringen, som gäller i tre år, är en bekräftelse på att vi har en klinisk kompetens och forskning som ligger i framkanten internationellt. Vi behandlar fler patienter i Uppsala än vad man gör vid enheter i stora städer som London, Paris och
Berlin, säger verksamhetschef Barbro Eriksson.

 Onkologisk endokrinologi (tumörer i hormonproducerande organ) är ett av tre centers of excellence vid Akademiska sjukhuset. Här behandlas drygt 800 patienter varje år för ovanliga neuroendokrina tumörer. 70 procent kommer från andra län än Uppsala och en tredjedel från utlandet. Det handlar om ovanliga tumörer, bland annat carcinoider, som oftast utgår från tunntarmen, och endokrin pankreastumör som utgår från bukspottkörteln.

 – Flertalet patienter har spridning av tumören till lymfkörtlar och lever. För att erbjuda optimal diagnos och behandling arbetar vi multidisciplinärt. Specialister på endokrina tumörer samarbetar med exempelvis kirurger, radiologer, patologer och nuklearmedicinare, säger Barbro Eriksson, och fortsätter:

– Om tumören inte spritt sig kan den botas med kirurgi. Om den metastaserat krävs dock annan behandling. Sedan 1980-talet har vi genom klinisk forskning utvecklat flera nya alternativ som ökar chansen till överlevnad, till exempel somatostatinanaloger (läkemedel som binder till receptorer i tumören), interferon, cytostatika, målinriktad strålbehandling (radioaktivt märkta somatostatinanaloger) samt lokal behandling av levermetastaser, avrundar hon.

 Mer information:

Barbro Eriksson, verksamhetschef Onkologisk endokrinologi, 070-6861295

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21