Följ Akademiska sjukhuset

Utvecklinsstördas demens ofta obehandlad

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 15:27 CET

Personer med utvecklingsstörning lever allt längre och deras åldrande ser annorlunda ut. Med ökad ålder drabbas också fler av demenssjukdom än för 15-20 år sedan, men tillståndet är svårdiagnostiserat. Under den nordiska konferensen ”Tidiga Tecken” i Uppsala den 22-23 november presenteras nya diagnosverktyg, som kommer att introduceras inom gruppbostäder i Uppsala län under 2011.

– Det är oerhört viktigt att personalen inom specialistvården, gruppboenden och assistansföretag är observanta på olika tecken på kognitiv försämring samt beteendeförändringar hos dessa personer. Tidigare vårdades utvecklingsstörda med demens inom den traditionella omsorgen på institutioner, t ex Hågaby i Uppsala. Dagens öppna boendeformer innebär att arbetsformer och bemötande behöver utvecklas för att möta vårdbehoven, säger Malgorzata Szmidt, verksamhetschef för äldrepsykiatrin och en av koordinatorerna för konferensen.

Det nya diagnosverktyg som presenteras är ett observationsformulär ”Tidiga Tecken”, som tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset och Habilitering och Hjälpmedel inom Uppsala läns landsting. Verktygen är ursprungligen framtagna i Norge, Kanada och Holland, men översatta till svenska och anpassas nu till svenska förhållanden. Konferensen om utvecklingsstörning och demens arrangeras av äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset, habilitering och hjälpmedel inom Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Regionförbundet och Uppsala universitet i samarbete med Svenskt Demenscentrum.

Under konferensen presenteras bland annat vårdprogram, utrednings- och bedömningsinstrument. Konferensen samlar verksamhetsföreträdare från hela Norden. Flera internationellt kända forskare medverkar, bland andra Matthew Janicki, USA; Astrid Edland, Lisa Ingebrethsen och Elisabeth Wigaard, Norge; Joop Hoekman och Marian Maaskant, Nederländerna.

Mer information:
Malgorzata Szmidt, verksamhetschef för äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset, 018-611 23 06, 0706-110143 Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21