Följ Akademiska sjukhuset

Utlåning av gångstavar ska stimulera patienter till fysisk aktivitet

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 10:14 CET

Fysisk aktivitet på Recept, FaR, blir allt vanligare som komplement eller alternativ till läkemedel, även inom den högspecialiserade vården. På FaRs Dag den 14 november lanseras ett nytt grepp på Akademiska sjukhuset. Både vårdpersonal och patienter med recept ska kunna låna gångstavar upp till tre månader via sjukhusbiblioteket.

– Att gå med stavar förbättrar konditionen. Det är en skonsam motionsform för höfter och knän där man aktiverar alla större muskelgrupper samtidigt som man övar upp rörlighet och styrka. Stavar är också ett utmärkt stöd för personer med balanssvårigheter, säger Anita Hansson, FaR-samordnare och sjukgymnast på Akademiska sjukhuset.

Totalt kommer femtio par gångstavar att finnas för utlåning på sjukhusbiblioteket från och med den 14 november. Förhoppningen är att det ska hjälpa fler, både vårdpersonal och patienter, att komma igång och motionera mera. Inspirationen kommer från Borås och Sollefteå där både sjukhusbibliotek och kommunala bibliotek med framgång satsat på utlåning av gångstavar.

Diabetiker och smärtpatienter, men också personer med artros och kraftig övervikt är några patientgrupper som gynnas av stavgång och annan fysisk aktivitet. På Akademiska sjukhuset är trenden tydlig. Antalet patienter som fått recept på fysisk aktivitet ökar för varje år. 2009 fick 110 patienter sådant recept, 2010 var antalet 130 och under årets fyra första månader hade 84 sådana recept skrivits ut. Men Anita Hansson betonar att mörkertalet sannolikt är stort. En orsak är att man successivt gått över från manuell registrering till elektroniska formulär i patientjournalen Cosmic, vilket underlättar uppföljning.

– Framtagning av dokumenterade rutiner för användning av fysisk aktivitet på recept, FaR, är en del av det kvalitetsarbete som pågår på sjukhuset, säger Anita Hansson.

Akademiska sjukhuset ingår i det världsomspännande nätverket Hälsofrämjande sjukhus, med över 650 sjukhus i 30 länder. Detta innebär ett särskilt åtagande att arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.


På FaRs Dag den 14 november arrangeras föreläsningar i Grönwallsalen 13-16 om hälsonyttan av fysisk aktivitet. Se bifogat pdf/programmet i sin helhet.


Mer information:
Anita Hansson, FaR-samordnare och sjukgymnast, 018-611 52 53 eller 018-611 52 59
Erik Klang, chef för sjukhusbiblioteket, 018-611 30 29
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 
Bifogade filer

PDF-dokument