Följ Akademiska sjukhuset

Uppsalastudie ska kartlägga andningsbesvär bland unga

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2011 11:43 CET

Astma är långtifrån alltid orsaken när unga får andnöd i samband med idrottande. Många drabbade riskerar att stämplas som slöa, få overksam astmamedicin eller ingen behandling alls. Andra veckan i januari startar en stor studie som omfattar samtliga 13-14-åringar i Uppsala i syfte att öka kunskapen på området.

– Vår förhoppning är att fler unga som har svåra andningsproblem i samband med idrott ska få rätt stöd och behandling. Risken är stor att besvären begränsar deras möjligheter till fysisk aktivitet på grund av rädsla. Samtidigt kommer studien att ge värdefull information om ungdomars hälsa och kondition, säger Henrik Johansson, sjukgymnast på Akademiska sjukhuset och adjunkt vid Uppsala universitet, som genomför studien tillsammans med öronläkaren Leif Nordang och barnallergologen Lennart Nordvall.

Allt fler unga ägnar fritiden åt stillasittande hobbys som dataspel samtidigt som hälsoriskerna med fysisk inaktivitet är väl kända, med ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Det senaste fem åren har allergologer, öronläkare och sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset uppmärksammat en grupp med ansträngningsutlöst förträngning i struphuvudet som begränsar luftflödet, så kallad laryngeal obstruktion eller Vocal Chord Dysfunction (VCD). Problemen verkar vara vanligare bland unga kvinnor.

– Många har sökt vård i samband med elitidrottssatsningar där andningsbesvären varit ett stort hinder. En del har felaktigt diagnostiserats som astmatiker och fått kortison och luftrörsvidgande läkemedel. Eftersom vi tror att detta bara är toppen av ett isberg är det angeläget att gruppen ringas in och får rätt vård, säger Henrik Johansson.

I mitten av januari skickas enkät ut till alla 13-14 åringar i Uppsala, närmare 4 000 individer. Svaren ska fyllas i på webben tillsammans med föräldrarna senast i slutet av januari. Ungdomar som har andningsproblem vid idrottande som inte kan relateras till astma eller dålig kondition kommer att kallas till utredning på sjukhuset där man bland annat filmar stämbanden under ansträngning.

– Besvären är inte livshotande och det finns behandling, antingen hos logoped eller sjukgymnast där man tränar andningsmuskulatur och diafragma. I enstaka, riktigt svåra fall, kan man även operera, men metoden är ännu inte klinisk praxis, betonar Henrik Johansson.

 

Mer information:

Henrik Johansson, sjukgymnast på Akademiska sjukhuset och adjunkt vid Uppsala universitet, 018-471 47 67, 0709-66 53 89

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21