Följ Akademiska sjukhuset

Uppsalabaserad webbsida hjälper unga med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2009 08:40 CET

Vart tionde barn i skolåldern har en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En ny webbsida, "Självhjälp på vägen", ska öka förståelsen för olika handikapp och hjälpa barn och föräldrar att efterfråga rätt vård och stöd. Bakom satsningen står Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala och Riksförbundet Attention, som presenterar upplägget på Psykiatriveckan som inleds måndagen den 2 november.

Många patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, autism, aspergers och tourettes har flera diagnoser. Andra har svårigheter trots att de inte helt fyller kriterierna för en diagnos. Det har länge funnits ett uppdämt behov av att samla information på en sajt anpassad för målgruppen och skapa ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

- En målsättning är att patienterna och deras föräldrar ska bli kunnigare och efterfråga rätt vård. Samtidigt är det viktigt att vårdpersonalen har aktuella kunskaper för att kunna möta krav från kunniga brukare, säger Ola Pelling, projektledare inom Barn- och Ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

Riksförbundet Attention arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med dessa sjukdomar ska få det stöd och den hjälp de behöver. Den nya hemsidan finns fakta om olika funktionsnedsättningar varvat med egna berättelser och tips. Sidan ska fortsätta utvecklas genom fortsatt samverkan mellan förbundets medlemsforum och barn- och ungdomspsykiatrini Uppsala.

Psykiatriveckan är en årligt återkommande temavecka om aktuella satsningar på diagnostik, behandling och annat utvecklingsarbete. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med olika brukarföreningar. Årets tema är psykisk hälsa ur ett livstidsperspektiv.

Hela programmet för psykiatriveckan: www.akademiska.se, under evenemang

Mer information:

Ola Pelling, projektledare BuP, 018-611 58 42

Elisabet Alphonce, projektledare Psykiatriveckan, 018-611 22 30

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21