Följ Akademiska sjukhuset

​Uppsala län har lägst självmord i landet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:00 CEST

Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och 2014 har antalet självmord minskat med 66 procent. Störst förändring har skett bland män i åldrarna 25-64 år. I åldersgruppen 65 år och äldre begick 5 per 100 000 invånare självmord i fjol jämfört med riksgenomsnittet 16. Detta enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

– De rekordlåga siffrorna för 2014 är väldigt glädjande. En tänkbar förklaring är det systematiska kvalitetsarbete som sker kontinuerligt inom psykiatrin för att förbättra vården för patienter med självmordsrisk inom vår egen verksamhet, men även i samarbete med övriga kliniker på Akademiska sjukhuset och primärvården i länet. Bra uppföljning av patienterna, till exempel i övergången från sluten- till öppenvård, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i det förebyggande arbetet, säger Maria Holstad Högberg, överläkare och sektionschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Fotios Papadopoulos, överläkare och docent i psykiatri, som forskar om suicidologi vid Uppsala universitet, betonar att självmord är ett väldigt komplext fenomen och att antalet självmord i länet generellt är lågt, i genomsnitt 20-30 per år. Därför, menar han, att man bör vara försiktig i tolkningen och att det är viktigt att följa upp statistik kommande år. Insatser på flera nivåer kan påverka utvecklingen, bland annat åtgärder för att minska arbetslöshet, ensamhet och alkoholkonsumtion.

– Vi ska komma ihåg att långt ifrån alla som tar sitt liv har haft kontakt med psykiatrin. Däremot har de allra flesta haft kontakt med primärvården året innan. Detta betyder att primärvården har en avgörande roll för att fånga upp personer som inte mår psykiskt bra och erbjuda diagnostik och behandling, framhåller Fotios Papadopoulos.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister, var suicidtalet (antal självmord per 100 000 invånare) för personer i åldern 0-65+ 6,89 i Uppsala län 2014 jämfört med riksgenomsnittet 11,84. I åldersgruppen 65+ var siffran 4,91 vilket är lägst i Sverige. Riksgenomsnittet var 16,38. I denna åldersgrupp har Uppsala län haft bäst resultat sedan 1997. Den 29-30 september arrangeras den tionde nationella konferensen om suicidprevention i Örebro. Flera experter från Uppsala medverkar, bland andra Fotios Papadopoulos, läkare och docent i psykiatri vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, ochAnna Korbutiak, kurator på affektiva mottagningen, Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Maria Holstad Högberg, överläkare och sektionschef akut- och konsultpsykiatri,
0706-112366 eller e-post: maria.holstad.hogberg@akademiska.se
Fotios Papadopoulos, överläkare och docent i psykiatri, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, 018-611 10 59 eller 076-724 96 44, e-post: fotis.papadopolous@neuro.uu.se
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.