Följ Akademiska sjukhuset

Upplänningar får snabbast vård vid hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2013 09:24 CEST

Dödligheten efter hjärtinfarkt i Sverige har minskat för varje år sedan 15 år tack vare snabb och kvalificerad vård. I Uppsala län är vården snabbast. Drygt nio av tio patienter får ballongvidgning inom en och en halv timme, enligt en rapport som presenteras under det
nationella hjärtregistret Swedehearts årsmöte i Göteborg 9-10 september.

I Sverige vårdas närmare 60 000 patienter för akut kranskärlssjukdom varje år. Akut hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken hos såväl män som kvinnor. På Akademiska sjukhuset vårdas cirka 550 patienter för hjärtinfarkt årligen, varav de flesta genomgår ballongvidgning,
PCI.

Enligt hjärtregistrets rapport får mer än 90 procent av alla patienter under 80 år i Uppsala län, som drabbats av akut hjärtinfarkt, vård inom rekommenderad tid (1,5 timme) och nästintill samtliga inom den kritiska gränsen som är två timmar. I genomsnitt tar det en timme från att ambulanspersonal tar EKG hemma hos patienten någonstans i länet tills man lyckats öppna det stängda blodkärlet
i hjärtat med ballongvidgning.

– En viktig förklaring till framstegen är det goda samarbetet mellan hjärtsjukvården på Akademiska sjukhuset och ambulanssjukvården samt att hjärtinfarktpatienter inte längre bedöms på akutmottagningen utan går direkt till enheten för ballongvidgning för vård. Väl framme står ett team redo att operera, säger överläkare Stefan James, en av de nationellt ansvariga för
hjärtregistret som administreras från Uppsala kliniskt forskningscentrum (UCR)
vid Uppsala universitet.

Både ambulansöverläkare Hans Blomberg och Jonas Oldgren, verksamhetschef för hjärtkliniken på Akademiska, framhåller det målmedvetna och långvariga samarbetet mellan ambulansen och hjärtsjukvården i Uppsala län som en viktig förklaring till resultatet.

– Oavsett tid på dygnet startas läkemedelsbehandling och planering av vården redan
i ambulansen. Patientinformation länkas från ambulansen till hjärtintensiven,
där jourhavande hjärtläkare bedömer och ordinerar vilka läkemedel just denna
patient ska ha i ambulansen samt planerar den fortsatta vården tillsammans med
ambulanspersonalen, säger ambulansöverläkare Hans Blomberg.

Mer information:

Stefan James, överläkare och sektionschef för PCI, 0705-944404
Jonas Oldgren, verksamhetschef för hjärtkliniken, 0702-211243
Hans Blomberg, ambulansöverläkare, 070-6841912
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Kvalitetsregistret Swedeheart

*Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention, som administreras från Uppsala kliniskt forskningscentrum (UCR) vid Uppsala universitet.
*Registret, som startade 2009, syftar till att stödja förbättringsarbete av akut kranskärlssjukdom och hjärtinterventioner på alla deltagande enheter i landet. Det långsiktiga målet är att bidra till minskad dödlighet och
sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.


FAKTA: Akut hjärtinfarkt
*
Den enskilt vanligaste dödsorsaken hos såväl män (16 procent) som kvinnor (11 procent). * Akut hjärtkärlsjukdom är den vanligaste orsaken till sjukhusvård och utgör cirka 16
procent av sjukhusvården. * Årligen vårdas cirka 60 000 patienter i Sverige för akut kranskärlssjukdom till
en kostnad av två miljarder kronor. Dessutom tillkommer kostnader på 5,2
miljarder för läkemedel och 8000 hjärtoperationer och cirka 20 000 PCI-ingrepp
(ballongvidgning).