Följ Akademiska sjukhuset

Ungas drogmissbruk fokus för årets BUP-kongress i Uppsala

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 09:00 CEST

Fler unga med ADHD och andra psykiatriska diagnoser använder icke förskrivna läkemedel och missbrukar droger än man tidigare trott. Ungas missbruk är tema för årets BUP-kongress i Uppsala 20-21 april. Kongressen beräknas samla närmare 700 deltagare från hela landet.

– Kongressen är ett ypperligt tillfälle att utbyta kunskap över yrkesgränserna Förutom barnpsykiatriker och andra personalgrupper inom barn- och ungdomspsykiatrin deltar representanter från Socialstyrelsen och Migrationsverket i olika symposier och paneldiskussioner, säger Sven Ernstsson, sektionschef för BUP på Akademiska sjukhuset som är värd för kongressen som arrangeras tillsammans med specialistföreningen BUP.

Frågor på agendan är drogmissbruk bland unga med psykisk sjukdom, behovet av effektivare screening för upptäckt/diagnos samt missbruk bland ensamkommande flyktingbarn och gatubarn som vistas illegalt i Sverige.

Studier vid Maria ungdomsmottagning i Stockholm har visat att nio av tio ungdomar med drogmissbruk (alkohol eller narkotika) har en psykisk sjukdom. Jämfört med vuxna med samma problematik är det betydligt vanligare att ungdomar samtidigt har ett kriminellt beteende, problem i skolan och sexuellt riskbeteende.

– Eftersom missbruk av alkohol och narkotika bland unga med psykiatriska diagnoser skiljer sig mycket från vuxnas utformas både utredning och behandling annorlunda. Familjebaserade behandlingsmetoder har visat sig effektiva för att minska eller få ungdomar att sluta använda droger, framförallt cannabis och alkohol. Metoderna har visat sig ge både bättre och stabilare resultat med betydande minskning av symtom av missbruk och relaterade sociala problem, säger Sven Ernstsson och fortsätter:

– Metoder för screening finns inom BUP, men personalen behöver bli ännu mer uppmärksam på problemen med samsjuklighet och alerta på att se tecken på drogmissbruk. Sedan hösten 2015 inkluderas tonåringar i de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. Detta är väldigt positivt och kan leda till att vården blir mer jämlik i landet.

Mycket tyder på att ungas attityder till narkotika förändrats. Enligt den europeiska skolundersökningen (ESPAD) från 2011 i årskurs 9 ansåg färre att det finns stor risk att skadas om man prövar cannabis några gånger eller röker cannabis regelbundet. I fjolårets svenska skolundersökning bland elever i årskurs 2 i gymnasiet uppgav fler ungdomar i gruppen som ännu inte prövat narkotika, att de haft lust att pröva jämfört med åren innan.


Ett axplock ur programmet:
Missbruk bland ensamkommande flyktingbarn – onsdag 20 april 14:30-16:00
Moderator: Lars Joelsson, ordförande SFBUP och överläkare BUP Strömstad
Föreläsare: Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert Migrationsverket m.fl.
Drogscreening och missbruk på BUP – torsdag 21 april 08:30-10:00Moderator: Mia Ramklint, överläkare beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset Föreläsare: Tobias Eriksson, chefsöverläkare beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset, och Kent Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning i Västerås
 
Intervju med deltagare/föredragshållare
Media har möjlighet att intervjua föredragshållarna före och under kongressen. Kontakt kan förmedlas via presschefen på Akademiska sjukhuset, Elisabeth Tysk, e-post: Elisabeth.tysk@akademiska.se eller telefon: 070-622 24 21

Mer information:
Sven Ernstsson, sektionschef BUP, 018-611 23 37, Akademiska sjukhuset (allmänna frågor)
Erik Klingenberg, enhetschef BUP, 018-611 27 13, e-post: erik.klingenberg@akademiska.se (om BUP-kongressen) Mia Ramklint, överläkare inom beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset, tillika docent (om diagnostik och funktionsnedsättning), 018-611 52 33 eller 0709-781902
Tobias Eriksson, chefsöverläkare beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset, 018-611 22 21 (sekreterare) eller e-post: tobias.eriksson@akademiska.se

FAKTA: Drogmissbruk bland ungdomar

* De vanligaste narkotiska preparaten är cannabis (hasch, marijuana). Andra droger är centralstimulerande preparat som amfetamin och kokain, men även hallucinogener som LSD och opiater som heroin och opium.
* Det är också vanligt att unga missbrukar narkotikaklassade läkemedel, framförallt sömnmedel, lugnande och smärtstillande preparat.
* Merparten av de nya syntetiska, så kallade nätdrogerna liknar cannabis eller centralstimulerande medel, ofta med hallucinogena inslag.
* Enligt CAN har missbruket av narkotika legat på 5-10 procent i årskurs 9 under 2000-talet. Bland ungdomar i årskurs 2 i gymnasiet skedde en ökning mellan 2004 och 2010.
2015 använde cirka 6 procent av eleverna i årskurs 9 narkotika. Bland ungdomar i årskurs 2 i gymnasiet var användningen dubbelt så vanlig, 15 procent.
* Missbruket är något vanligare bland pojkar och könsskillnaderna är större bland gymnasielever än grundskoleelever.
* Enligt Socialstyrelsen avled 589 personer i Sverige 2013 på grund av narkotika varav 75 procent var män.


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.