Följ Akademiska sjukhuset

Tydligare prioritering ska minska väntetiderna på barnakuten

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2012 11:14 CEST

Barn som är svårt akut sjuka eller har varit med om en olycka ska få vård snabbare på Akademiska. Därför inför barnakuten ett mer systematiskt arbete med triage. Det handlar dels om att hänvisa patienter som inte är svårt akut sjuka till primärvården eller närakuten, dels om en enklare och säkrare prioritering av de svårast sjuka som behöver specialiserad vård, exempelvis vid akuta andningsproblem, livshotande infektioner eller pågående kramper.

– Allt fler småbarnsföräldrar söker vård akut på barnsjukhuset för lindrigare besvär som skulle kunna åtgärdas på en vårdcentral eller närakuten. Drygt hälften av barnen som idag söker hjälp hos oss skulle kunna få bättre och snabbare vård på en vårdcentral eller Uppsala närakut. Vår ambition är att de svårast sjuka ska få snabbare tillsyn och slippa lång väntan, men också att ett tydligare triagesystem ska underlätta för personalen att fokusera på de svåraste fallen, säger Johan Kaarme, chef för barnakuten.

Triage är en standardiserad metod för snabb bedömning av olika tillstånd, som används på de flesta stora sjukhus och som syftar till att förbättra omvårdnaden av svårt sjuka.

Att många, som egentligen skulle kunna få vård inom primärvården eller närakuten, söker vård på barnakuten, leder till längre väntetider för alla. Hittills i år har väntetiden varit i genomsnitt två timmar och 50 minuter. Cirka 70 procent av barnen är färdigbehandlade inom fyra timmar, men målet är 90 procent.

En enkät bland föräldrar på barnakuten hösten 2011 visar att en stor andel saknade husläkare och att endast 26 procent av de listade hade haft kontakt med primärvården innan de kom till barnakuten. Avsaknad av kontinuerlig kontakt med husläkare, menar Johan Kaarme är en bidragande förklaring till att en del föräldrar söker vård akut. Enkäten visar dessutom att endast 38 procent hade kontaktat sjukvårdsrådgivningen 1177 och att så få som fem procent haft kontakt med närakuten innan de kom till sjukhuset.

Föreläsningar för barnföräldrar
Med start 1 oktober arrangerar barnakuten tre öppna föreläsningar för barnföräldrar med rubriken Vad är vanligt och vad är farligt? Syftet är att öka kunskapen om de vanligaste småbarnsproblemen och ge svar på frågor om vad man kan göra själv, vad man ska vara uppmärksam på och när man ska söka akutsjukvård.

Tid och plats för föreläsningarna: Se pdf!

Mer information:
Johan Kaarme, sektionschef för barnakuten, 070-794 09 41
Maria Askelöf, avdelningschef barnakuten, 070-611 05 82
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Bifogade filer

Word-dokument