Följ Akademiska sjukhuset

Tveksamt att screena pulsåderbråck på kvinnor

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 16:16 CET

Att regelbundet kalla äldre kvinnor till ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern är tveksamt. En studie på 70-åriga kvinnor i Uppsala och Dalarna visar att pulsåderbråck i buken är mycket ovanligt i denna grupp och nästan enbart drabbar rökare.

I Sverige dör cirka 800 personer bråck på stora kroppspulsådern (så kallat bukaortaaneurysm) varje år. Flertalet landsting erbjuder numera screening av 65-åriga män för att förhindra bristning och död.  Kunskapen om behovet av screening av äldre kvinnor har däremot varit bristfällig. Nu har forskare i Uppsala och Dalarna genomfört en stor studie, den första i sitt slag i världen, där man screenat drygt 5 000 kvinnor i 70-årsåldern med ultraljud för att bedöma nyttan. Resultaten har publicerats på nätet i facktidskriften Bristish Journal of Surgery.

En viktig slutsats är att kopplingen till rökning var mycket starkare hos kvinnor än hos män. För män ligger rökning bakom cirka sju av tio fall av pulsåderbråck. I studien på kvinnor upptäcktes tidigare okända pulsåderbråck hos endast 19 kvinnor varav 18 var rökare eller hade rökt tidigare i livet.

Enligt forskarna finns goda vetenskapliga belägg för att allmän screening med ultraljud av äldre män räddar liv. Däremot anser man det tveksamt att införa allmän screening av kvinnor. Forskarna förordar i stället riktade ultraljudskontroller av kvinnor som röker. Detta ska nu utvärderas i hälsoekonomiska studier.

För mer information om studien, kontakta:
Anders Wanhainen, docent och kärlkirurg vid Akademiska sjukhuset,
073-399 39 06

Sverker Svensjö, forskare vid sektionen för kärlkirurgi vid Uppsala Universitet och kärlkirurg vid Falu Lasarett, 070-669 4341

Martin Björck, professor och kärlkirurg vid Akademiska sjukhuset, 072-232 61 34