Följ Akademiska sjukhuset

Trombolys på röntgen ska ge snabbare vård vid stroke

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2013 08:36 CEST

Strokedrabbade patienter på Akademiska sjukhuset får numera propplösande behandling (trombolys) redan på röntgen. Med det nya arbetssättet räknar man med att korta insatstiden med 20 minuter. Detta uppmärksammas i anslutning till strokedagen den 14 maj.

– Väntetiden på trombolys är i dag en timme på Akademiska vilket motsvarar riksgenomsnittet,
men vårt mål är att erbjuda patienterna ännu snabbare vård. Vid stroke är det
minuter som räknas. När stroke orsakas av blodpropp i hjärnan dör ungefär två
miljoner hjärnceller varje minut, säger Örjan Nordmark, neurolog och
processledare för Rädda hjärnan.

På Akademiska sjukhuset vårdas drygt 600 patienter för stroke varje år.  Det innebär nästan två patienter varje dygn. Av dessa får cirka tio procent trombolys. Det som avgör är om stroken orsakats
av blodpropp eller blödning i hjärnan, samt tiden som förflutit från första
symtomen tills patienten kommer in till sjukhuset för snabb diagnos och
behandling.

Statistik från SKL:s Öppna jämförelser visade hösten 2012 att landstinget i Uppsala län hade den högsta överlevnaden i Sverige för män som drabbats av förstagångsstroke. Bidragande
till de goda resultaten är en välfungerande vårdkedja
som inkluderar ambulansen med förvarning till akuten.

– För trombolysbehandling ska det helst inte ha förflutit mer än tre och en
halv timme från första symtom. Efter fyra och en halv timme är det för sent. Även
när stroken orsakats av blödning i hjärnan är tiden en viktig faktor för
utgången av en operation som syftar till att få stopp på blodflödet, säger
Örjan Nordmark och fortsätter:

– Att lära sig känna igen de vanligaste symtomen och larma tidigt kan vara helt
avgörande. Därför är den pågående nationella strokekampanjen med satsningen på
AKUT-test oerhört viktig.

Strokekampanjen initierades av Sveriges landsting och regioner och pågår
2011-2013. Ett viktigt syfte är att fler ska lära sig känna igen symtom på
stroke och larma direkt. I kampanjen sätts bland annat fokus på det så kallade
AKUT-testet. Vid en sammanräkning hösten 2012 hade drygt 143 000 personer
gjort testet på kampanjens webbplats. Kampanjens mål är att halvera tiden från
symtom till larm.

Mer information:

Örjan Nordmark, neurolog och processledare för Rädda hjärnan, Akademiska
sjukhuset, 018-614 04 14 eller 070-611 65 38
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: AKUT-testet

A står för ansikte: Kan personen le och visa tänderna? Om
ena mungipan hänger - ring 112!

K står för kroppsdel arm/ben: Kan
personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller -
ring 112!

U står för uttal: Kan personen
upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”?

Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

T står för tid: Varje sekund räknas.
Tveka aldrig. Ring 112 direkt!

FAKTA: Stroke

* Var 17:e minut får någon i Sverige stroke, det vill säga blodpropp eller
blödning i hjärnan.

* Av de 30 000 som drabbas varje år dör omkring 8 000 personer. Ännu
fler får funktionsnedsättningar i form av exempelvis förlamning, afasi
(talsvårigheter) och hjärntrötthet.

* Man skiljer på stroke orsakad av blodpropp eller hjärnblödning. När man
diagnostiserat att det är en hjärnblödning opereras patienten i syfte att få
stopp på blodflödet. När orsaken är blodpropp sätter man in blodproppslösande
behandling (trombolys) intravenöst.