Följ Akademiska sjukhuset

Tredje gången gillt för donationsvecka på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:08 CEST

För tredje året i rad arrangeras en donationsvecka på Akademiska sjukhuset, 8-12 oktober. Syftet är att öka kunskapen bland vårdpersonal om organ- och vävnadsdonation, men också att uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta ställning i donationsfrågan. Bland annat kommer vårdpersonal att dela ut donationskort vid sjukhusets huvudentré och i Gränby centrum.


– Vi tog initiativ till donationsveckan 2010 då vi upptäckte att många anställda på sjukhuset hade lite kunskap om organ- och vävnadsdonation. Veckan kom sedan att spridas nationellt. Ett annat viktigt syfte är att påminna allmänheten om det stora behovet av organ och vikten av att göra sin vilja känd medan man är frisk, exempelvis genom donationskort eller donationsregistret, säger överläkare Lars Bäckman, sektionschef för transplantationsverksamheten på Akademiska sjukhuset.

Under första halvåret 2012 donerades 19 procent färre organ från avlidna i Sverige än året innan. I Uppsala län hittade man procentuellt flest donatorer, en knapp femtedel av dem som avled inom intensivvården. Faktorer som spelar in är inrättandet av en särskild donationsorganisation och att det finns en plan för donationsarbetet. Under hösten kommer all vårdpersonal på Akademiska att erbjudas en interaktiv utbildning i organ- och vävnadsdonation.

Nationella mätningar visar att åtta av tio svenskar är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död. Men endast en femtedel, 1,6 miljoner personer, har registrerat sig i det nationella donationsregistret. Om fler tog ställning skulle fler människoliv kunna räddas.

Drygt 30 personer väntar på hjärttransplantation i Sverige och bristen på tillgängliga organ är stor. En enda donator kan rädda livet på upp till åtta andra människor. 

Fakta: Transplantationer på Akademiska per år
* Cirka 110 njurtransplantationer
* Cirka 25 bukspottkörteltransplantationer
* Cirka tio transplantationer av cellöar (insulinproducerande celler som behandling av svår typ 1-diabetes)

* Akademiska sjukhuset är största centrat i Norden när det gäller behandling av diabetes med transplantation av bukspottkörtel eller cellöar
* Antalet kombinerade transplantationer av njure och bukspottskörtel ökar för varje år. I fjol genomfördes 22 sådana transplantationer, vilket kan jämföras med sex stycken 2006 och fem stycken 2001

Mer information:

Lars Bäckman, sektionschef för transplantationsverksamheten, Akademiska sjukhuset, 070-677 83 31
Karin Lindh, transplantationskoordinator, 070-385 99 14
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21