Följ Akademiska sjukhuset

Traumavården förstärks på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2011 15:53 CEST

Traumavården på Akademiska sjukhuset ska stärkas. Under hösten inrättas en ny styrgrupp och arbetsgrupp. En sammankallande läkare och en koordinator får i uppdrag att styra upp det multidisciplinära samarbetet som syftar till att optimera vården av svårt skadade patienter.

– Förhoppningen är att den nya organisationen kommer att stärka sjukhusets roll som traumacenter i sjukvårdsregionen, säger Claes Juhlin, verksamhetschef för kirurgkliniken.

För några år sedan fanns en multidisciplinär grupp av traumaintresserade personer på Akademiska sjukhuset som träffades regelbundet en gång i månaden. Gruppen arbetade med att identifiera brister, föreslå förbättringar och ha klinikövergripande falldiskussioner. Med tiden har de aktiva personerna tvingats till andra prioriteringar och gruppen lösts upp, men nu är alltså tanken att en liknande verksamhet ska återupprättas.

Styrgruppen ska bestå av verksamhetschefer från kirurgi, ortopedi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, akutmottagning/ambulans, barnkirurgi, centraloperation, röntgen och chefsläkare. Gruppens främsta uppdrag blir att genomlysa traumavården utifrån patientsäkerhetsperspektiv och agera bollplank till arbetsgruppen som också ska ha en  multidisciplinär sammansättning, med representanter för olika yrkesgrupper och verksamhetsområden. Arbetsgruppens uppdrag blir att arbeta med utbildning och analys samt att genomföra förbättringar. För att styra upp utvecklingsarbetet inrättas en läkartjänst på kirurgkliniken motsvarande 20 procent, med ansvar att sammankalla arbetsgruppen. Dessutom inrättas en koordinatorstjänst på halvtid med ansvar för exempelvis register, kallelser och protokoll.

Den 6-7 oktober görs en extern revision av traumavården av experter inom trauma från sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet är att analysera brister och förtjänster i nuvarande organisation. Sådana granskningar har blivit allt vanligare i Sverige. Det har till exempel funnits traumarevisioner under flera år i region Skåne och för några år sedan följde man efter i sydöstra sjukvårdsregionen. Enligt Claes Juhlin kan resultaten av granskningen komma att påverka vad arbetsgruppen och styrgruppen först ska fokusera på.

Mer information:

Claes Juhlin, verksamhetschef kirurgen, 018-611 46 27 eller 070-611 50 24
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21