Följ Akademiska sjukhuset

Transplantationskirurg på Akademiska tilldelas prestigefyllt pris

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 16:40 CEST

Gunnar Tufveson, enhetschef och professor i transplantationskirurgi vid Akademiska sjukhuset, har tilldelats Carl Gustav Groth Scandinavian transplantation prize. Priset uttdelades vid en ceremoni i  Reykjavik i förra veckan vid Scandinavian Transplantation Societys congress.

Gunnar Tufveson får priset för sina pionjärinsatser inom transplantationskirurgin i Norden. 1991 genomförde han den första tunntarmstransplantationen i Norden. Han har dessutom varit och är fortfarande ledande inom ö-cells- och bukspottkörteltransplantation. Vidare har han handlett 19 doktorander fram till disputation. Trots att han närmar sig pensioneringen är Gunnar Tufveson fullt kliniskt aktiv och deltar som bakjour.

Mer information:

Lars Bäckman, sektionschef transplantationskirurgi, 018-611 70 82
Gunnar Tufveson, enhetschef och professor i transplantationskirurgi , 0708-276768