Följ Akademiska sjukhuset

Transplantationskirurg på Akademiska får prestigefyllt forskarpris

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2014 08:59 CEST

Tomas Lorant, transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, får Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014. Han får priset för sin mångåriga translationella forskning inom transplantationsområdet som omfattar allt ifrån experimentella immunologiska studier till kliniska studier på patienter.

Tomas Lorant intar en ledande roll i transplantationsforskningen i Uppsala både när det gäller klinisk och experimentell forskning. Han har i dag en 30 procentig forskartjänst vid Akademiska sjukhuset och har bedrivit kliniska studier både på immunologisk riskbedömning av njurtransplanterade patienter och postoperativ smärtlindring hos levande givare.

Han har även varit involverad i studier fokuserade på regulatoriska T-celler och möjligheten att etablera denna cellterapi i sjukvården i syfte att framkalla tolerans hos transplanterade patienter. Hans pågående studier handlar främst om otillräcklig blodförsörjning (ischemi) och reperfusionsskador på njurar i samband med transplantation. Från att ha varit experimentell är flera metoder Tomas Lorant utvecklat på väg att överföras till sjukvården, det som brukar benämnas translationell forskning.

Tomas Lorant inledde sin forskning med experimentella studier inom det transplantations-immunologiska fältet, med särskilt fokus på avstötningsmekanismer vid transplantation mellan olika djurarter. Ett annat spår i hans forskning har varit betydelsen av en viss bindvävscell, fibroblaster, vid avstötning av ett transplanterat organ. Fibroblaster är en långlivad celltyp som producerar en form av kollagen som bidrar till uppbyggnaden av en viktig substans mellan celler, extracellulär matrix, som består av proteinfibrer och finns i alla vävnader, särskilt i bindväv och brosk.

Hans forskning omfattar även studier om leukocyternas roll (vita blodkroppar som försvarar kroppen mot infektioner) i samband med hjärnskada samt immundämpande effekter hos fria radikalhämmare. Detta har bidragit till utveckling av en modell för hjärndöd som gör att man bättre kan studera organpåverkan före transplantation. Studierna har genomförts i samarbete med specialiteter inom klinisk immunologi, anestesi, neurokirurgi, patologi samt även transplantationskirurgi vid andra universitet, både nationellt och internationellt.

På Akademiska sjukhuset har Tomas Lorant bidragit till etablerandet av maskinperfusion som ny metod för konservering av njurar i väntan på transplantation. Metoden har visat sig ha stor potential, bland annat genom kortare vårdtid och mindre risk för avstötning och försenad organstart efter njurtransplantation. Tillsammans med två kollegor har han fått ett miljonanslag från BIO-X/Vinnova för att introducera en metod kliniskt som minskar organskador och förbättrar funktionen hos transplanterade njurar. Metoden innebär att man använder maskinperfusion i kombination med ett nytt sätt att bekläda blodkärlen på insidan med specialbyggda heparinmolekyler.

Mer information:

Gunnar Tufveson, professor och transplantationskirurg, 070-827 67 68
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Bildtext: Tomas Lorant, transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset, får Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.