Följ Akademiska sjukhuset

Tonåringar inbjuds till dialog på Barnsjukhuset

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 08:20 CET

Akademiska barnsjukhuset har bildat tonårsråd för att öka dialogen med unga patienter. Syftet är att personer i åldern 13-18 ska bidra till förbättringar av bland annat information och omhändertagande. Satsningen görs i samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala län.

– Vi behöver skapa nya kanaler där vi kan lära oss av hur unga ser på verksamheten och bemötandet, men också hur de vill ha information inför sin behandling. Vi tror att det är positivt att träffa dem i grupp och fånga upp hur många tänker samtidigt. Tanken är att vi ska träffa tonåringar i olika grupper både utifrån ålder och diagnoser och ge dem möjligheten att komma till tals, säger Christophe Pedroletti, chef för Akademiska barnsjukhuset.

Han understryker att Barnsjukhusets personal har mycket kunskap om medicinska behov. Med en utökad dialog via tonårsråd kan man lära sig mer om vad unga tycker om verksamheten och hur man kan arbeta med exempelvis information innan besöket, omhändertagande och trygghet i kontakten med sjukhuset.

Initiativet kommer inifrån kliniken, där man i flera år varit nyfiken på att hitta fungerande former för dialog med barn och tonåringar. Liknande satsningar har gjorts inom habiliteringen i Karlstad och diabetesvården i Stockholm. Även patientföreningar har under åren satsat på dialog med vårdpersonal och brukare.

– Vi arbetar redan med förberedelser inför många åtgärder, allt ifrån nålstick till operation. Unga med sjukdomen cystisk fibros får sedan en tid möta personal via videolänk och erfarenheterna är mycket goda. Ett annat exempel är en nystartad grupp för unga med diabetes typ 1. Det här ska vara en ordinarie del i vårt systematiska arbete med kvalitet och barns rättigheter, betonar Christophe Pedroletti.

Varje tonårsråd kommer att bestå av maximalt tio personer i åldern 13-18.Värvningen görs av vårdpersonalen och tonåringar som bjuds in har möjlighet att tacka ja eller nej.


Mer information:

Christophe Pedroletti, verksamhetschef för barnsjukvården Akademiska sjukhuset,
018-611 57 88 eller e-post: christophe.pedroletti@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.