Följ Akademiska sjukhuset

Testbädd på Akademiska får fortsatt stöd

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2014 14:39 CEST

Vinnova har beslutat anslå 4,25 miljoner kommande två år till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan starten 2010 har drygt 75 företag fått hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

– Finansieringen möjliggör fortsatt expansion av testbäddsservicen. Intresset är stort bland små och medelstora företag att utprova nya tekniska lösningar i vården. En fördel är att slutprodukterna bättre motsvarar behoven, en annan att vi kan korta tiden från idé/prototyp till kommersialisering, bland annat genom att undanröja flaskhalsar inom upphandlingsområdet, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset.

Innovation Akademiska inrättades 2008 som ett projekt för att hjälpa personalen på Akademiska att tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter. Verksamheten, som numera ingår i sjukhusets forsknings- och utbildningsavdelning, stöttar personalen med bland annat patentsökning och affärsplaner. Sedan ett par år har man dessutom lagt en grund för testbäddar och haft kontakt med över 75 företag. Sjukhuset har i dag två processledare anställda som arbetar med kliniska tester ute i de olika verksamheterna vars ansvar kan liknas vid forskningssjuksköterskornas när det gäller läkemedelsstudier.

I motiveringen skriver Vinnova bland annat att ”Testbädd Innovation Akademiska har en tydlig struktur med en stark regional förankring vilket borgar för långsiktighet. Testbäddens koncept har kraft att få en bredare spridning och bidrar tydligt till ökad samverkan mellan vård och näringsliv.”

FAKTA: Innovation Akademiska
* Startades som projekt vid Akademiska sjukhuset 2008 i syfte att stötta personal tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter. Ingår numera i forsknings- och utbildningsavdelningen.

* Projektet har sedan starten finansierats via Vinnova, Regionförbundet, Uppsala Bio, ALMI samt ett flertal andra aktörer inom det regionala innovationssystemet.

* Har hittills utvecklat 140 idéer från personalen och bidragit till utveckling av 40 projekt och prototyper. Sju produkter har lanserats, fem bolag bildats och två lincensavtal tecknats.
 
* Sedan 2010 har drygt 75 företag fått hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.


Mer information:
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 070-611 08 23
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.