Följ Akademiska sjukhuset

Teamarbete och samlad dokumentation gynnar strokepatienter

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:30 CEST

Ungefär 30 000 personer i Sverige drabbas av stroke varje år. Förbättrad samverkan i team kring patienterna på specifika strokeenheter och mer samlad dokumentation har bidragit till radikalt förbättrad överlevnad. På 1970-talet dog var tredje patient, i dag endast var tionde.

 – Teamarbete, samlad patientdokumentation och nya kvalitetsregister är viktiga faktorer bakom framstegen. Oavsett om man får slaganfall som ung eller äldre är prognosen betydligt bättre och rehabiliteringen går allt snabbare, säger professor Andreas Terént, överläkare inom akutsjukvården på Akademiska sjukhuset och ansvarig för årets Stroketeamkonferens i Uppsala den 27-28 oktober.

2008 fick Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Dagens Medicins IT-pris i kategorin "vårdnära lösningar", för att ha infört standardvårdplaner i den landstingsgemensamma elektroniska patientjournalen Cosmic. Att all personal dokumenterar på samma ställe, har enligt Andreas Terént, förbättrat patientsäkerheten. Man har i dag en bättre och mer samlad bild av patienten.

Ett konkret exempel är kunskap om patientens närings- och vätskeintag som är oerhört viktigt för rehabilitering efter stroke. Ätsvårigheter är vanliga och kan leda till undernäring.

– Vid inskrivning på strokeenheten kontrolleras alltid patientens vikt. Enligt de nya nationella riktlinjerna från i fjol ska nasogastrisk sond (sond via näsan) sättas inom tre dagar vid behov På seminariet om nutrition kommer vi bland annat diskutera just hur beslut om sond tas, säger logopeden Eva Sandin.

Nytt för i år är träffpunkter där de olika yrkesgrupperna i stroketeamet samlas var för sig för att utbyta erfarenheter.

Fakta: Stroketeamkonferenser

Årligt återkommande nationella kongresser för personal som ingår i stroketeam: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, sjukgymnaster, dietister, arbetsterapeuter och kuratorer. Det främsta syftet med mötena är kunskapsutbyte. Till årets konferens på Uppsala Konsert och Kongress är 850 deltagare anmälda. Senaste gången en strokekonferens hölls i Uppsala var 1998.

Mer information:

Andreas Terént, överläkare inom akutsjukvården och professor i strokemedicin, 018-611 27 52, 070 - 345 2003

Eva Sandin, logoped, 018-6115328, 070-7414674

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21