Följ Akademiska sjukhuset

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2014 11:33 CET

Sammanväxningar och ärrbildning är ett stort problem i samband med handkirurgiska operationer. En studie ledd från Akademiska sjukhuset visar att en ny syntetisk peptid i kombination med hyaluronsyra ger bättre rörlighet.

– Skillnaden var störst ett halvår efter operationen då patienter som fått den nya kombinerade behandlingen hade betydligt bättre rörlighet än kontrollgruppen som fått placebo. Dessutom minskade behovet av att skära bort sammanväxningarna/ärrbildningen runt senan, säger Monica Wiig, överläkare vid handkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, som koordinerat studien.

Förutom på Akademiska har studien genomförts på handkirurgiska kliniker vid Södersjukhuset, Sahlgrenska samt Skåne universitetsjukhus i Malmö. Totalt ingick 138 patienter som följdes ett år efter operation då de fått antingen peptiden i hyaluronsyra eller placebo runt den ihopsydda senan och senskidan.

När man skadar en hand är det vanligt att böjsenorna påverkas. Efter operation av en skadad sena bildas ofta sammanväxningar/ärrbildning runt senan vilket försämrar glidförmågan och leder till begränsad rörlighet i fingrarna och försämrad handfunktion.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, har forskarna studerat och utvärderat substansen, en ny syntetisk peptid (PXL01) som applicerats i kombination med hyaluronsyra lokalt runt senan i samband med operation, då man syr ihop den skadade senan.

– Ett annat intressant resultat var att patienter som fick den kombinerade behandlingen och  förutom böjsenan även skurit av sig känselnerver ut till fingrarna fick förbättring av känseln jämfört med placebogruppen, säger Monica Wiig. Vi tror att substansen kan ha ett stort värde i samband med behandling vid många kirurgiska ingrepp som orsakar ärrbildning och sammanväxningar.

Den syntetiska peptiden som använtsi studienhärstammar från humant laktoferrin som har visat sig ha antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper. Laktoferrin finns till exempel i bröstmjölk och på några andra ställen i kroppen. Även hyaluronsyra förekommer naturligt i kroppen, och har visat sig spela en viktig roll vid bland annat sårläkning och inflammation. Ämnet har även en vattenupptagande förmåga och används vid kosmetiska ingrepp i huden, som fyllnadsmedel då man vill släta ut rynkor.

Mer information:
Monica Wiig, överläkare vid handkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, och docent vid Uppsala universitet, 018-611 54 64 eller 0706-116024

Bildtext:
En skada, operation och infektion triggar igång kroppens försvarsmekanismer och vilja att läka. Ibland bildas sammanväxningar mellan fingrarnas böjsenor vilket innebär det att senorna inte kan glida normalt med minskad rörlighet som följd. En studie ledd från Akademiska visar att en tillsats av substansen PXL01 i hyaluronsyra minskar sådana sammanväxningar och ger bättre rörlighet i fingrarna.


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.