Följ Akademiska sjukhuset

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnaden vid bukspottkörtelcacancer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2013 08:14 CEST

Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första center i norra Europa införde Akademiska sjukhuset hösten 2011 en ny behandling med elektriska
strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patienter fått strömbehandling utan allvarliga komplikationer, förutom en patient som fått en allvarlig blödningskomplikation. Från hösten startar en ny forskningsstudie där behandlingen sätts in tidigare med målet att minska risken för spridning och återfall.  
 

– Utmaningen är att minska risken för återfall. Hittills har IRE använts efter att man bedömt att tumören inte kan tas bort och patienten redan fått cytostatika. Det händer att ett år
passerat efter diagnos vilket ökar risken för metastaser. Nu kommer behandlingen att
sättas in direkt, när vi bedömt att patienten inte kan opereras och cancerdiagnosen är fastställd. Precis som vid cancerkirurgiska operationer kommer patienterna att få cytostatika efteråt, säger kirurgen Britt-Marie Karlson.

Bukspottkörtelcancer är en aggressiv tumörform som oftast drabbar personer över
65 år. Vanliga tecken är gulsot, magsmärta och aptitlöshet, men symtomen är
ofta diffusa och kommer i ett sent skede. Ofta går cancern inte att operera
bort eftersom tumörerna ligger för nära eller växer in i blodkärl.
Standardbehandlingen är cytostatika och ibland strålning. Prognosen har varit
dålig med låg överlevnad.

IRE (irreversibel elektroporation) är en ny behandling som syftar till att döda
tumörvävnad utan att skada intilliggande stödjevävnad i kärl och gallgångar.
Metoden har även använts på tumörer i bland annat lever, njure och lunga.
Behandlingen innebär att nålstunna elektroder placeras i och runt tumören.
Därefter kopplas elektrisk ström mellan nålarna. Operatören guidas av ultraljud
för att elektroderna ska hamna rätt. Det elektriska fält som uppstår orsakar
små hål på cellmembranet och den drastiska miljöförändringen gör att tumörcellerna
dör. Behandlingen ges under narkos, men patienten kan ofta gå hem redan efter
tre dagar.

– Det är ännu för tidigt att uttala sig om de långsiktiga effekterna, men
resultaten är hoppfulla.  Flera patienter som fått IRE har återkommit på sexmånaderskontroll och en patient har efter behandling kunnat genomgå en så kallad radikal operation, säger Britt-Marie
Karlson.

Mer information:
Britt-Marie Karlson, kirurg, e-post: Britt-Marie.karlson@akademiska.se
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Ny forskningsstudie på Akademiska: Tidig behandling med IRE vid avancerad bukspottkörtelcancer

* Startar hösten 2013 och beräknas pågå under två år.

* Kommer att inkludera cirka 25 patienter.

* Kriterier: Patienten ska vara över 18 år och ha en avancerad,
bukspottkörtelcancer som inte kan opereras och inte visar tecken på spridning.

* Patienten får inte ha någon hjärtsjukdom/störning i hjärtrytmen, ej heller
epilepsi. Patienten får heller inte ha pacemaker eller andra stimulatorer som
inte kan stängas av.

Ansvariga för studien är från kirurgen: Britt-Marie Karlson,överläkare, och Christoffer Månsson, avdelningsläkare. Från onkologen: Peter Nygren,professor och överläkare. Från radiologen/BFC: Anders Nilsson och Johan Krause, båda överläkare. Från anestesi/ centraloperation: Richard Brahmstaedt, överläkare.