Följ Akademiska sjukhuset

Stora variationer i länets barnhälsovård

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:15 CEST

Barnavårdscentralerna, BVC, i Uppsala län har svårt att nå uppsatta mål. Skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner är stora, enligt aktuella resultat från kvalitetsdatabasen Basta. Bland annat minskar stödet i form av föräldragrupper och hembesök. Men barnfetman förefaller minska, särskilt bland fyraåriga flickor.

 – De stora skillnaderna leder till en ojämlik situation för länets 0-5-åringar. Alla familjer med nyfödda barn har rätt att få ett hembesök från BVC i samband med hemkomsten från BB. I dag får knappt hälften ett sådant besök, säger Margaretha Magnusson, vårdutvecklare inom Barnhälsovården, en vårdenhet inom Akademiska barnsjukhuset.

Av kvalitetsdatabasens årsstatistik för 2009 framgår också att andelen rökande mammor ökar.

– Den positiva trend vi sett under de senaste åren, när det gäller amning och rökning, har vänt, men vi tillhör fortfarande ett av de län i Sverige med lägst andel mammor som röker när barnet är fyra veckor. Vi ser också att andelen mammor som enbart ammar minskar, fortsätter Margaretha Magnusson.

 – Vi arbetar just nu med en översyn av distriktssköterskans arbetsuppgifter, varav barnhälsovården är en stor och viktig del. Vi avser att ytterligare förstärka barnavårdscentralens roll i det förebyggande hälsoarbetet, säger Margareta Parkstam, ansvarig för barnhälsovården inom Primärvården.

Positivt är att barnfetman förefaller minska. Särskilt när det gäller 4-åriga flickor kan man skönja en stabilisering och viss nedgång i barnfetman. Data över barns tillväxt insamlas sedan 2005 för att följa utvecklingen just när det gäller barnfetma.

Mer information:

Margaretha Magnusson, vårdutvecklare, 018-611 59 66

Thomas Wallby, samordnande sjuksköterska, 018-611 59 78

Malena Thunström, barnhälsovårdsöverläkare, 0173- 88 132

Margareta Parkstam, ansvarig barnhälsovård Primärvården, 018-611 76 05

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

Rapporten kan beställas av Marie Blomberg, tel: 018-611 59 70