Följ Akademiska sjukhuset

Stora skillnader i väntetid för lungcancerpatienter

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2008 11:30 CEST

Svenska lungcancerpatienter får vänta olika länge på ett behandlingsbeslut. Snabbast besked får patienter i den norra sjukvårdsregionen.
Det visar den första rapporten från Nationellt register för lungcancer, som presenteras av Regionalt onkologiskt centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Enligt nuvarande rekommendationer ska det inte gå mer än 28 dagar från det att en remiss anlänt till en utredande klinik till ett behandlingsbeslut. Målet bör uppfyllas för minst 80 procent av alla patienter. Ingen av sjukvårdsregionerna uppfyllde målet.

Bäst resultat under den studerade tidsperioden 2002-2006, uppnådde den norra sjukvårdsregionen där över 60 procent av patienterna fick ett behandlingsbeslut inom 28 dagar jämfört med endast drygt 34 procent av patienterna i Stockholm-Gotlandregionen. Näst sämst resultat hade den västra och sydöstra regionen där endast drygt 40 procent av patienterna fått ett behandlingsbeslut inom den rekommenderade tiden. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och den södra regionen hamnade siffran på drygt 50 procent.

- Vi har inte sett att väntetiden påverkar överlevnaden för patienterna. Men att vänta i flera månader på att få veta vilken behandling man ska få innebär en mycket stor psykisk och känslomässig påfrestning för patienten som ingen ska behöva genomlida, säger Gunnar Wagenius, ordförande för Nationellt register för lungcancer.
 
Han menar att de rutiner som finns i lungcancervården i dag måste ses över för att påskynda utredningarna. Inte minst eftersom målet om ett behandlingsbeslut inom 28 dagar för 80 procent av patienterna inte uppfyllts av någon av regionerna.

- Det har funnits en uppfattning om att lungcancervården i Sverige håller en mycket hög klass, men det här visar att det fortfarande finns områden som behöver förbättras, säger Gunnar Wagenius.
 
Tiden från remiss till provtagningsdatum skilde sig också tydligt åt mellan regionerna där den genomsnittliga väntetiden var 10 dagar i den norra sjukvårdsregionen och 22 dagar i Stockholm-Gotland. Näst längst väntetid hade även här patienter från den sydöstra regionen med 18 dagars väntetid. I Uppsala-Örebroregionen var väntetiden 14 dagar.
 
- Här kan vi inte säga att skillnaden i väntetid beror på att utredningarna skulle skilja sig åt i noggrannhet, eftersom man inte ännu har provtagningssvaren. Eventuellt kan det finnas olika rutiner i Sverige som kan förklara det här resultatet, säger han.
 
Rapporten visar också att patienter med små tumörer får vänta längre på ett behandlingsbeslut än patienter med en mer spridd cancersjukdom, vilket kan förklaras av att patienter som har små tumörer oftare genomgår operation vilket kräver en mer omfattande utredning.
 
Skillnaderna mellan regionerna ska nu utredas närmare.
 
- Vi vill se mer i detalj varför de här skillnaderna finns. Kan det bero på skillnader mellan patientgrupperna, i utredningarna eller i valet av behandling? Vi kommer att undersöka detta närmare under nästa år, säger Gunnar Wagenius.

Läs mer i regionalt onkologiskt centrums nyhetsbrev 
http://www.roc.se/lungca/nyheter_4.asp

Mer information

Gunnar Wagenius
ordförande, Nationellt register för lungcancer
018-611 54 91, 0706-24 15 53
 
Mats Lambe
verksamhetschef, Regionalt onkologiskt centrum, Uppsala
018-15 19 10, 070-771 56 55
 
Synnöve Adéll
pressekreterare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
018-611 96 11, 0706-22 24 21