Följ Akademiska sjukhuset

Stora hälsovinster med pulsåderscreening av män

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2009 17:20 CEST

2006 var Akademiska sjukhuset först i landet med att införa allmän screening av kroppspulsådern på alla 65-åriga män. Sedan des har närmare 8000 män i Uppsala län undersökts med ultraljud. Syftet är att minska dödsfallen i akut brustet pulsåderbråck, bukaortaaneurysm, som drabbar nära tusen personer i Sverige varje år. I framtiden kan även kvinnor komma att omfattas.

I Sverige avlider drygt 600 män och 200 kvinnor i akut brustet pulsåderbråck varje år. Rökning och ärftlighet är kända riskfaktorer. Många som befinner sig i riskzonen har inga symptom alls. Syftet med screeningen är att upptäcka riskpatienter i tid och erbjuda förebyggande behandling medan bråcket fortfarande är relativt litet. Man går antingen in via buken eller ljumsken och ersätter den utvidgade kroppspulsådern med ett plaströr. I det senare fallet trycks röret fast med en metallstent på insidan av blodkärlet.

- Om pulsådern i buken brister är blödningen ofta massiv. Många hinner inte in till sjukhuset och dödligheten är hög. SBU Alert-rapporten som kom häromåret visar att cirka hälften av dem som fått en bristning med akut blödning innan de når sjukhus dör. Och av dem som når sjukhus överlever endast hälften, säger Martin Björck, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet, och fortsätter:

- Ultraljudsundersökningen, som endast tar fyra minuter, är en kostnadseffektiv insats som räddar många människoliv. Screeningen är betydligt billigare räknat som kostnad per vunnet levnadsår än den allmänna mammografin.

Att screeningen hittills framförallt vänt sig till män hänger samman med det vetenskapliga underlaget. Verksamheten är evidensbaserad och vilar på fyra randomiserade studier i Australien, Danmark, Storbritannien och USA som bekräftat den medicinska nyttan. Eftersom kvinnor drabbas mer sällan och senare i livet har vetenskapligt underlag saknats. Men sedan tre år omfattas även 70-åriga kvinnor i Uppsala och sedan två år 70-åriga kvinnor i Dalarna av pulsåderscreening. Detta inom ramen för en forskningsstudie som ska vara klar våren 2010 och som stöds av Hjärt-Lungfonden.

- Då vet vi om det är meningsfullt att screena även äldre kvinnor på detta sätt, säger Martin Björck.

Mer information:

Martin Björck, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet 018-611 46 08 eller martin.bjorck@surgsci.uu.se

Elisabeth Tysk, presschef, 018-611 96 11, 0706-222421