Följ Akademiska sjukhuset

Statiner ger mindre skydd vid njursvikt än beräknat

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2009 09:16 CEST

Trots att det blodfettssänkande läkemedlet Crestor sänker kolesterolhalten hos svårt njursjuka patienter i dialys, minskar inte sjukligheten och dödligheten i hjärtkärlsjukdom. Det visar resultaten av en stor jämförande, kontrollerad patientstudie som publicerades under måndagen i nätupplagan av medicintidskriften New England Journal of Medicine och redovisades samma dag på den internationella hjärtkongressen ACC i Orlando.

Det är vanligt att dialyspatienter med svår njursjukdom behandlas med blodfettssänkande läkemedel. Aurorastudien, där Akademiska sjukhuset medverkat som ett av 280 njurmedicinska centra, är den första kontrollerade studien som gjorts för att se om patientgruppen gynnas av medicineringen. Totalt ingick 2776 patienter i 25 länder, samtliga dialyspatienter i 50 - 80 årsåldern. Under de tre år studien pågick fick hälften blodfettssänkande medicin, hälften placebo. Varken dödligheten i hjärtkärlsjukdom eller risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke var lägre bland dem som fick läkemedel.

Professor Bengt Fellström, överläkare vid Akademiska sjukhusets njursektion, som tagit initiativ till studien, beskriver resultaten som en besvikelse eftersom hjärtsjuklighet är kraftigt förhöjd bland svårt njursjuka beroende av dialys.

- Statinbehandlingen minskade det onda så kallade LDL-kolesterolet med cirka 40 procent och dämpade inflammationen i kärlen. Däremot erhölls ingen skyddande effekt mot hjärtkärlsjukdom och hjärtdöd, säger Bengt Fellström.

Akademiska sjukhuset medverkar också i en annan större studie som ska vara klar nästa år, där bland annat statiners skyddseffekt på mindre svårt njursjuka patienter studeras. Ett annat fält som återstår att utforska är hur blodfettssänkande läkemedel påverkar yngre njursjuka patienter.

Information:

Bengt Fellström, 018-611 43 48 och 0705-48 31 70, Bengt.Fellstrom@medsci.uu.se

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 018-611 96 11, 070-622 24 21