Följ Akademiska sjukhuset

Stamceller i kombination med cochleaimplantat ger nytt hopp för döva

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2013 09:53 CET

Utvecklingen för att återställa hörseln har gått starkt framåt de senaste åren. Forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet medverkar i ett nystartat EU-projekt, OTOSTEM, inriktat på att med hjälp av stamceller i kombination med cochleaimplantat återskapa mer hörsel och erbjuda döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel bättre livskvalitet.

– Med Cochleaimplantat kan döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel uppfatta tal. Målsättningen är att en kombination av hörselimplantat och stamceller ska ge patienterna ett vidare register så att även andra delar av hörseln återställs. Stamcellsstudier på möss har visat på
lovande resultat, säger Helge Rask Andersen, professor och överläkare i det otokirurgiska teamet på Akademiska.

Den 22 november medverkar han i en kickoff i tyska Tübingen för det EU-finansierade
forskningsprojektet som involverar forskare, industrin och representanter för patientorganisationer. Projektet kommer att pågå under fyra år.

För Uppsala handlar det om en satsning på sex miljoner kronor, varav EU står för drygt 4,4 miljoner kronor. Forskare på Akademiska/Uppsala universitet ska bland annat ta fram stamceller från hårceller och nervceller i mänskliga öron, så kallade gliaceller, och se om man kan behandla dövhet med denna teknik.

Historiskt har Cochleaimplantat framförallt satts in på barn som föds döva. Numera
sätts CI även in på vuxna med kraftigt nedsatt hörsel. Sedan ett par år omfattas
även personer som har viss hörsel kvar. På Akademiska sjukhuset har hittills
tre barn som inte är helt döva fått sådana hörselimplantat.

Forskningen i Uppsala stöds av EU, Hörselskadades Riksförbund samt en privat donation från Börje Runögård.

Bildtext: Från vänster syns Fredrik Edin, professor Helge Rask Andersen och Wei Liu i otokirurgteamet på Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Helge Rask Andersen, professor och otokirurg, 070-611 02 67
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

Fakta: Cochleaimplantat, CI

* Ett hörhjälpmedel som hjälper döva och gravt hörselskadade att uppfatta tal
och ljud genom att hörselnerven stimuleras elektroniskt. 

* I Sverige har drygt 2 800 personer hörselimplantat, varav 600 är barn
under 18 år.

* På Akademiska satte man in det första cochleaimplantatet 2001.

* Allt fler får implantat. I början av 2000-talet fick fem till sju patienter
CI per år jämfört med ett fyrtiotal i fjol.

* Numera får nästan alla barn som föds döva eller har en mycket svår
hörselnedsättning CI redan vid ett års ålder. Men allt fler vuxna opereras
också, även personer över 80 år.