Följ Akademiska sjukhuset

Stängning av vårdplatser öppnar för ny vårdform inom geriatriken

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 16:41 CEST

Till sommaren stänger Akademiska vårdavdelning 65B med 18 vårdplatser. Detta för att möjliggöra evakuering av vårdavdelningar i 85-huset som ska renoveras. Stängningen sammanfaller med beslutet att minska antalet vårdplatser. Enligt kostnadsanpassningsprogrammet för 2012-2013 ska antalet vårdplatser minska med 40-50.

Nu föreslås att antalet geriatriska vårdplatser minskar med 13 samtidigt som internmedicin får fem färre platser.

– Tanken är att patienter i behov av internmedicinsk och geriatrisk vård från augusti ska erbjudas plats på avdelning 30A som görs om till gemensam medicinsk-geriatrisk akutvårdsavdelning. Vår ambition är att nya rutiner och ett förändrat arbetssätt ska leda till kortare vårdtider. Medelvårdtiden är i dag cirka 20 dagar inom geriatriken jämfört med fem inom internmedicin. Dessutom pågår ett intensivt arbete för att förbättra samverkan med primärvården och kommunerna i länet, säger Brita Winsa, chef för neurodivisionen.

Tillsammans med Björn Ragnarsson, tf chef för otm-divisionen, har Brita Winsa lagt fram förslaget. På uppdrag av sjukhusdirektören ska de båda nu genomföra en risk- och konsekvensanalys som ska redovisas senast den 15 maj.

På den nya medicinsk-geriatriska akutvårdsavdelningen ska, enligt förslaget, verksamhetsområde internmedicin ansvara för läkarbemanning för 13 vårdplatser och verksamhetsområde geriatrik för 13 platser. Det blir verksamhetschefernas uppgift att tillsammans utforma rutiner och arbetssätt för den nya avdelningen. Vidare föreslås att samtliga vårdplatser ska kunna beläggas direkt från akuten.

Mer information:

Brita Winsa, chef för neurodivisionen, 070-611 61 09
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21