Följ Akademiska sjukhuset

Specialistvård för barn samlas på ny adress

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 08:30 CEST

Christophe Pedroletti, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset, tillsammans med Monica Mäki Karlstrand, sektionschef Barns vård och hälsa

Barnspecialistmottagningen i Uppsala lämnar Samariterhemmet. Från och med 12 september finns Akademiska barnsjukhusets mottagning i Muninhuset där man också etablerar ett barnallergicentrum. Främsta syftet är att samla multiprofessionell kompetens runt barn med långvariga hälsoproblem. Dessutom ska forskning och utbildning integreras med vården på ett nytt sätt.

– Barn med vanliga folksjukdomar som exempelvis astma, eksem eller viktproblem behöver sällan sjukhusets resurser men har återkommande behov att träffa dess multiprofessionella personal. Tillsammans med Uppsala universitet samlar vi nu kompetensen runt barnen,

säger Christophe Pedroletti, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset, och fortsätter:

– Samtidigt får vi möjlighet att införa nya arbetssätt och bedriva utbildning och forskning på ett mer integrerat, delvis nytt och spännande sätt. Forskningen behöver komma ut i verksamheten och verksamheten behöver forskningen för att utvecklas.

Till Muninhuset på Islandsgatan 2 flyttar Uppsala barnpecialistmottagning från Samariterhemmet samt barnallergimottagningen och forskningsverksamhet med tillhörande personal och laboratorium från sjukhusområdet. Härigenom får man möjlighet att bilda ett barnallergicentrum. Astma och allergi är de vanligaste folksjukdomarna bland barn och nästan hälften av patienterna inom öppenvården har dessa sjukdomar.

På mottagningarna utreds och behandlas barn med exempelvis astma/allergi, mag-tarmsjukdomar, tillväxtavvikelser, viktproblem, eksem och psykisk ohälsa.

En viktig fördel med att samla barnspecialistmottagningen, barnallergimottagningen och forskningsverksamheten inom dessa barnaårens folksjukdomar är, enligt Christophe Pedroletti, att vården blir mer tillgänglig och att kunskapsutvecklingen kommer att gå fortare.

– Vår ambition är att ständigt förbättra vår samverkan med primärvården och andra vårdinrättningar i länet. Målet är ett bättre och mer integrerat omhändertagande i ett tidigt skede av barn med långvariga hälsoproblem, säger Monica Mäki Karlstrand, sektionschef Barns Vård och Hälsa.


Mer information:
Christophe Pedroletti, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset, 070-611 17 56
Monica Mäki Karlstrand, sektionschef Barns Vård och Hälsa, 0706-117506

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.