Följ Akademiska sjukhuset

Snabbare rehabilitering med smärtlindring via kateter

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:51 CEST

 Barn som opererats och fått smärtlindring via en sårkateter har mindre ont och kommer snabbare på benen. 2007 var Akademiska sjukhuset först i Sverige med att introducera smärtbehandlingen och efter en treårig studie, som fallit väl ut, inkluderas nu alla barn.

– Förutom att barnens behov av morfin minskat har vi sett att de blir mer rörliga vilket är positivt för läkningsprocessen, säger barnkirurgen Rolf Christofferson vid Akademiska barnsjukhuset med anledning av Internationella Barndagen den 4 oktober.

Smärtlindring via en tunn slang lokalt i sårområdet har använts på vuxna i ett tiotal år, bland annat inom gynekologin. Den aktiva substansen, lokalbedövningsmedlet bupivakain, ges då via en kateter som läggs ovanpå muskulaturen, under huden. Att barn ska ha rätt till samma goda smärtlindring som vuxna ser Rolf Christofferson som en självklarhet och något som tål att understrykas på FN:s internationella barndag den 4 oktober, då barns rättigheter och behov uppmärksammas över hela världen.

På Akademiska barnsjukhuset firas internationella barndagen med musik, rytm och dans inne på lekterapin och fokus på internationella böcker på sjukhusbiblioteket. På olika sätt uppmärksammas hur sjukhuset efterlever FN:s barnkonvention och den standard för vård av barn och ungdomar som Nobab (Nordisk förening för sjuka barns behov) utarbetat.

Enligt FN:s barnkonvention från 1989 har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa, sjukvård och rehabilitering. Vården ska alltid ha barnens bästa i främsta rummet. Inom Akademiska barnsjukhuset arbetar man på flera fronter för att leva upp till konventionen, bland annat genom ett bra bemötande och omhändertagande där barn får uttrycka vad de tycker och vara delaktiga i sin vård. På barnkirurgen utförs årligen cirka 2 000 operationer, både av medfödda missbildningar och sjukdomar i exempelvis mage-tarm och urinvägar. Efter ingreppen får alla barnpatienter skatta sin smärta på en skala 0-10, så kallad VAS (Visual Analogue Scale). Inget barn ska behöva ha ett VAS-värde över 3 efter en operation. Genom bra rutiner och metoder säkerställs att FN:s barnkonvention följs.

 – Tidigare när barnen fick morfin via dropp var de ofta sängliggande i flera dygn. Smärtlindring via kateter direkt i såret innebär att fler barn kan komma upp och leka redan dagen efter operationen. De bär den lilla pumpen med lösningen i en specialgjord väska. Det är egentligen bara när såren är infekterade som vi avstår från smärtlindring via kateter, säger Rolf Christofferson. 

 

 Mer information:

Rolf Christofferson, barnkirurg, 611 59 10

Gunn Engvall, barnsjuksköterska, 070-679 71 60

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21