Följ Akademiska sjukhuset

Smärtläkare på Akademiska ny ordförande för Läkarförbundets specialitetsföreningar

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2015 16:03 CEST

Karin Rudling, överläkare på smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset, är ny ordförande för specialistföreningarna inom Läkarförbundet. En viktig funktion är att vara remisspart, en annan att ge råd i utbildningsfrågor.

– Inom alla specialistföreningar finns en fantastiskt bred och värdefull kompetens. Det ska bli otroligt spännande att ha till uppgift att sprida denna kunskapsskatt både inom och utom organisationerna, säger Karin Rudling.

Karin Rudling arbetar som överläkare på smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset. Hon lämnade nyligen en långvarig tjänst som verksamhetschef för neurologi och rehabiliteringsmedicin.

– Övergripande organisatoriska sjukvårdsfrågor engagerar mig mycket. Genom mitt nya uppdrag får jag möjlighet att arbeta med utveckling både kliniskt och organisatoriskt från olika horisonter.

En annan fråga hon brinner för gäller läkares fortbildning.

– Fortbildning är oerhört viktigt. Jag har för avsikt att fortsätta utveckla den tradition av intern kompetenskontroll som finns inom Läkarförbundets specialistföreningar. Det är centralt för att få föreningarna att ständigt utvecklas, avslutar Karin Rudling.


Mer information:
Karin Rudling, överläkare på smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 018-611 26 73
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.