Följ Akademiska sjukhuset

Sjukvården och polisen tar gemensamma krafttag inför Valborg

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2015 09:09 CEST

Akutsjukvården på Akademiska sjukhuset, Primärvården och polisen stärker beredskapen inför årets Valborgsfirande. Akutmottagningen kommer även i år att ha en ökad kapacitet genom att öppna en särskild enhet för att ta hand om kraftigt berusade människor. Dessutom kommer ett ambulerande sjukvårdsteam från Primärvården att arbeta i Uppsalas centrala delar.

– Vi höjer beredskapen för att kunna ingripa och sätta in olika insatser snabbare. Akutmottagningen kommer till exempel att stå i direktkontakt med polisen under kvällen och natten, säger Charlotta Nordgren-Thermaenius, tf verksamhetschef för akutsjukvården.
Ett ambulerande sjukvårdsteam från Primärvården, med en sjuksköterska och läkare, kommer att röra sig till fots i Uppsalas centrala delar där det kan vara svårt för ambulans och polis att ta sig fram.

– Vi hoppas att det ambulerande teamet kan sprida trygghet. Genom vår närvaro kommer det att finnas kunnig personal på plats som kan ge sjukvårdsråd och stå för enklare omplåstring. Dessutom kan vi enkelt hänvisa vidare till Kungsgärdets vårdcentral som ligger centralt, säger Mats Gullikson, verksamhetschef för Kungsgärdets vårdcentral, som ökar sin bemanning under dagen för att kunna ta hand om lättare akuta olycksfall.

Valborg brukar vara stökigt i Uppsala med många berusade människor på gator och torg, varav många är yngre. Vissa år har det varit en del krogvåld, slagsmål, fyllebråk och många som omhändertagits för fylleri av polisen. Det är inte ovanligt att berusade personer skär sig och skadas när de ramlar omkull. Enligt Charlotta Nordgren-Thermaenius är många som omhändertas så alkoholförgiftade att de måste tas till akutmottagningen för vård, och en del riskerar bestående skador. Förra året hade akuten ett flertal fall av förgiftningar, sårskador och misshandel under Valborg. Hon betonar också att risken ökar att utsättas för både misshandel och våldtäkt när man är kraftigt berusad.

– Vårt samarbete med sjukvården är särskilt viktigt just en sådan helg som Valborg. Polis och sjukvård arbetar intensivt för att förebygga och mildra effekterna av främst alkoholpåverkan. Det bästa sättet att undvika risken för att råka illa ut och hamna på sjukhus eller i våra arrester är att minska berusningsgraden. Där har alla vuxna ett särskilt stort ansvar för våra barn och ungdomar säger Andrew Tomkinson, en av Valborgshelgens kommenderingschefer vid Uppsalapolisen.

Polismyndigheten har sedan en längre tid arbetat med att minska alkoholförtäringen på gator och torg i länets tätorter. De kommunala förbuden att förtära alkohol i tätorternas centrala delar används som ett verktyg för att bl.a. minska våldet i offentlig miljö. Den som dricker alkohol inom de aktuella zonerna riskerar böter med 500 kronor och att alkoholen direktförverkas.

Sjukvården och Polisen riktar en uppmaning till föräldrar att ha koll på sina barn och ungdomar samt att själva vara Nyktra, Nära och Nåbara under Valborg.

Mer information:

Charlotta Nordgren-Thermaenius, tf verksamhetschef akutsjukvården, 0706-49 95 99
Mats Gulliksson, verksamhetschef för Kungsgärdets vårdcentral, 076-721 94 73
Andrew Tomkinson, en av Valborgshelgens kommenderingschefer vid Uppsalapolisen,
076-112 95 70
Hannes Ljunghall, kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset,
018-611 32 27, 0707-81 34 50

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.