Följ Akademiska sjukhuset

Självhjälpsprogram - nytt stöd efter svår förlossning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 08:17 CEST

Kvinnor som varit med om negativa eller traumatiska upplevelser i samband med förlossning erbjuds från och med april en ny form av psykologiskt stöd på Akademiska sjukhuset. Det är första gången som ett internetbaserat självhjälpsprogram erbjuds denna grupp.

– Syftet är att hjälpa kvinnorna att bearbeta sina upplevelser, dels genom ökad kunskap om händelsen och vanliga symtom, dels genom att lära sig strategier för att förbättra hälsan och motverka fysiska och psykiska besvär, säger Agneta Skoog Svanberg, barnmorska på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, som håller i studien.

Förhoppningen är att flertalet kvinnor med negativa förlossningsupplevelser ska känna sig hjälpta efter sex veckor. De som fortfarande har symtom på posttraumatisk stress kommer att erbjudas uppföljande kognitiv beteendeterapi under tio veckor.

Mellan fem och tio procent av alla kvinnor som föder barn har negativa upplevelser av sin förlossning. På Akademiska sjukhuset handlar det mellan 200 till 400 kvinnor om året. Tidigare vetenskapliga studier har visat att två till sju procent av alla kvinnor som fött barn lider av posttraumatisk stress syndrom.

Det nya självhjälpsprogrammet introduceras inom ramen för en tvåårig forskningsstudie. Målgruppen är dels kvinnor som varit med om exempelvis omedelbara kejsarsnitt och stora blödningar, dels kvinnor med negativ förlossningsupplevelse utan sådan orsak. Deltagarna kommer att slumpas in i två grupper där en kan få stöd enligt sjukhusets normala rutiner på Auroramottagningen av erfarna barnmorskor och kuratorer och en utöver de normala rutinerna får delta i det internetbaserade självhjälpsprogrammet.

I studien används en webbplattform som utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-Care vid Uppsala universitet, som har som mål att förhindra och minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i samband med kroppslig sjukdom.

– Kvinnorna i självhjälpsstudien följs upp under fyra år via återkommande frågeformulär. Även männen kommer att erbjudas stöd i hur de kan stötta sina partners, säger Agneta Skoog Svanberg.

I forskargruppen bakom det nya självhjälpsprogrammet ingår barnmorskor, obstetriker, psykologer, gynekologer, och hälsoekonomer. I studien kommer även sjukhusen i Örebro, Linköping och Falun att delta.


Mer information:
Agneta Skoog Svanberg, barnmorska på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet,
018-611 01 70
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21