Följ Akademiska sjukhuset

Självhjälp på nätet – stöd vid cancer och hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2010 09:39 CET

Nästan en tredjedel av alla som får en cancer- eller hjärtinfarktdiagnos får psykiska problem i någon form. Även anhöriga drabbas. Våren 2011 startar ett antal studier vid bland annat Akademiska sjukhuset i syfte att undersöka effekten av Internetbaserade självhjälpsprogram inom barn- och vuxenonkologi samt kardiologi. Studierna presenteras på Akademiska sjukhuset den 16 december.

– Målet är att erbjuda behovsanpassat stöd och KBT-baserad psykologisk behandling via Internet till behövande patienter och anhöriga, ett stöd som vi hoppas kan bidra både till ett minskat mänskligt lidande och lägre kostnader för samhället, säger Louise von Essen, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och programsamordnare för U-CARE.

Studierna ingår i U-CARE, ett av tre forskningsprogram vid Uppsala universitets medicinska fakultet, som under perioden 2010-2014 får ta del av regeringens satsning på strategiskt viktiga forskningsområden. Forskningen är tvärvetenskaplig och utgår från kunskapsområdena hälsoekonomi, psykologi och systemvetenskap. Samtliga studier blir randomiserade och kontrollerade. Flera kommer att genomföras som multicenterstudier där patienter och rekryteras från flera svenska sjukhus. En av studierna startade redan i våras och riktar sig till föräldrar till cancerdrabbade barn. Förutom den eventuella emotionella nyttan av behandlingen undersöks ekonomiska konsekvenser både för enskilda individer och samhället.

– En fördel med självhjälp via nätet är att hjälpen blir mer lättillänglig. Dessutom finns en jämlikhets- samt rättviseaspekt. Tidigare har psykosocialt stöd och psykologisk behandling varit avhängigt vilken läkare man träffat och var i landet man bor. Den stora majoriteten av de nätbaserade KBT-behandlingar som finns har utvecklats för patienter med primärt psykiska problem, inte kroppslig sjukdom, säger Louise von Essen.

Förhoppningen är att den internetplattform som konstrueras inom U-CARE ska kunna användas i framtida forskningsprojekt och via självhjälpsprogrammen som komplement till annan vård.

Mer information:
Studier inom barnonkologisk vård: Louise von Essen, leg psykolog, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet, 018-471 34 84
Studier inom kardiologisk vård: Claes Held, överläkare, universitetslektor UCR,  018-611 95 08
Studier inom vuxenonkologisk vård: Birgitta Johansson, leg sjuksköterska, klinisk lektor,  Uppsala universitet, 018-611 3405
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21