Följ Akademiska sjukhuset

Självhjälp på internet introduceras i primärvården

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2009 09:11 CET

Självhjälp på internet har hittills omfattat personer med bland annat depression, social fobi och paniksyndrom inom den psykiatriska öppenvården i Uppsala. Ett åttiotal personer har påbörjat självhjälpsbehandlingen som nu även ska genomföras i primärvården.

- Samarbetet med primärvården i Uppsala län innebär att vi utbildar personal och delar med oss av vårt material och våra skattningsmodeller. Självhjälp på internet ges alltid i kombination med aktiv coachning från utbildade psykologer och behandlare inom psykiatrin, säger utvecklingschef Åsa Törnkvist på Akademiska sjukhusets psykiatridivision.

Hon uppskattar att närmare 300 patienter i Uppsala län kan komma i fråga för självhjälpen varje år. Det handlar om personer med depression, social fobi, paniksyndrom, sömnstörningar och andra psykiatriska besvär.

En fördel med internetbaserad självhjälp baserad på KBT är att arbetet kan komma igång snabbt, en annan att insatsen kan ske på tider och platser som passar patienten. Kognitiv beteendeterapi används numera vid en rad psykiska och fysiska besvär och framhålls som förstahandsbehandling vid en rad psykiatriska tillstånd enligt Socialstyrelsens preliminära nya riktlinjer. Självhjälpsprogrammet som används i Uppsala har utarbetats av psykologiforskare vid Uppsala universitet som räknas som världsledande på området.

- Vi vet av erfarenhet att det är oerhört viktigt att patienter är delaktiga och aktiva i sin egen behandling. Utvärderingen visar att många patienter uppskattar att ha tillgång till materialet hela tiden och kunna arbeta med det på tider som passar dem. Dessutom kan de gå tillbaka till materialet för att repetera och fördjupa sig. Många blir stärkta av att ta tag i problemet just när de känner sig motiverade. Att det är stegvisa uppgifter och att man kan vända sig till sin coach om man kör fast är också en stor fördel, säger Åsa Törnkvist.

Psykiatriveckan är en årligt återkommande temavecka om aktuella satsningar på diagnostik, behandling och annat utvecklingsarbete. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med olika brukarföreningar. Årets tema är psykisk hälsa ur ett livstidsperspektiv.

Hela programmet för psykiatriveckan: www.akademiska.se, under evenemang

Mer information:

Åsa Törnkvist, utvecklingschef Psykiatridivisionen, 018-611 20 91

Elisabet Alphonce, projektledare Psykiatriveckan, 018-611 22 30

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21