Följ Akademiska sjukhuset

Seniorkort ska sätta äldre i rörelse efter operation

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2013 09:22 CEST

Hösten 2013 införs ett seniorkort på bred front på Akademiska sjukhuset. Syftet är att inspirera äldre till ökad fysisk aktivitet för att minska risken för fallolyckor.

– Enligt Cochraneinsitutets sammanställning av hundra forskningsstudier kan fysisk träning minska risken för fallolyckor hos äldre med 40 procent. Gångträning kompletterat med balansträning ger bäst resultat, men även styrketräning av lårmuskler är viktigt, säger Anita Hansson, sjukgymnast och samordnare av fysisk aktivitet på recept (FaR) inom
patientsäkerhetsavdelningen.

Över 70 000 personer i Sverige vårdas på sjukhus varje år på grund av
fallskador och många av dessa handlar om frakturer äldre ådragit sig under
själva vårdtiden. Efter en operation är det extra viktigt att komma igång med
fysisk aktivitet. Förutom att minska risken för fallolyckor och frakturer kan träning
bidra till att förebygga och minska risken för psykiska och fysiska åldersrelaterade
sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom.

Seniorkortet innehåller tips på tre övningar som tränar upp benstyrka, balans
och kondition, det sistnämnda genom gångträning med stavar eller rollator. Övningarna
är enkla och kan utföras både på egen hand av äldre som bor hemma och med stöd
av anhörig eller personal på särskilda boenden.

Anita Hansson framhåller att seniorkortet kan användas som ett komplement till
fysisk aktivitet på recept, FaR. Enligt vårdavtalet med hälso- och
sjukvårdsstyrelsen för innevarande år ska Akademiska underlätta rekommendation
och förskrivning av FaR till äldre, ett arbete som sker i samarbete med
friskvårdslotsarna.

Seniorkorten finns redan i Blå rummet som arbetar med information om sjukdomar
till patienter och anhöriga. Under hösten kommer kortet att introduceras på
sjukhusets geriatriska, medicinska och kirurgiska mottagningar och vårdavdelningar, där det kommer att vara lättillgängligt
och gratis att ta för patienterna.

– Att få äldre nyopererade i rörelse kan ge stora positiva hälsoeffekter. I
denna grupp är dödligheten hög efter höftfraktur och bland de överlevande är
det många som inte återfår normal gångfunktion, säger Anita Hansson.

Mer information:
Anita Hansson, sjukgymnast och samordnare av fysisk aktivitet på recept (FaR) inom patientsäkerhetsavdelningen,018-611 34 66
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Fallskador i vården

· Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig.

· I hela befolkningen är
fall en mer dubbelt så vanlig dödsorsak jämfört med trafikolyckor

· Sju procent av alla höftfrakturer sker på sjukhus.

· På sjukhus är det vanligast att fallen inträffar i samband med förflyttning till/från säng eller
stol, gång eller vid toalettbesök.

· Förutom skadan leder fallen ofta till förlängd vårdtid.

·  År 2 000 uppskattades kostnaderna för fall bland äldre till nästan fem miljarder kronor för Sveriges kommuner och landsting.