Följ Akademiska sjukhuset

Samverkan ger snabbare insatser för elever med koncentrationsproblem

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:57 CET

Nästan vart tionde barn har koncentrationsproblem som gör det svårt för dem att fungera i förskola och skola. Tack vare samarbete mellan landstinget och skolor runtom i länet, VITS, kan dessa barn snabbare uppmärksammas och få individuellt anpassat stöd. Verksamheten presenteras måndagen den 7 november då årets psykiatrivecka inleds på Akademiska sjukhuset.

– Det är oerhört viktigt att dessa barn blir igenkända och rätt tolkade snabbt så att de kan få rätt stöd. Annars är risken stor att skolgången försvåras, säger Staffan Lundqvist, tf verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

VITS (vardagsnära insatser i tydlig samverkan) vänder sig till barn upp till 18 år. Det finns VITS-team i samtliga av länets åtta kommuner. Cirka 400 barn och ungdomar med diagnoser som exempelvis adhd, autism, asperger och tourettes syndrom, får varje år hjälp av teamen.

I förskolan/skolan, kartläggs behoven och olika stödinsatser och åtgärder prövas lokalt i förskolan/skolan. När dessa åtgärder inte är tillräckliga får familjen träffa VITS-samordnaren och efter behov andra representanter såsom psykolog, specialpedagog, barnpsykiater, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast och socialsekreterare. Barn med komplicerade problem kan få särskilt stöd inom barn- och ungdomspsykiatrin alternativt barnhabiliteringen.

Staffan Lundqvist betonar vikten av täta kontakter och samverkan mellan föräldrar och förskola/skola/sjukvården. Fasta rutiner gör det möjligt att upptäcka barnen och tidigt sätta in olika stödåtgärder. Sedan VITS startade för tio år sedan har utbildning/handledning av personal inom skolan/skolhälsovården och föräldrautbildningar haft hög prioritet.

 – Det finns en helt annan medvetenhet i skola och förskola i dag om tecken på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur de yttrar sig. Tack vare snabba och gedigna karläggningar av personal inom elevhälsan samt ett gott samarbete mellan skola och barn- och ungdomspyskitarin/habiliteringen har vi inga köer till neuropsykiatriska insatser/utredningar i vårt län. När barnen och ungdomarna kommer till oss har man också uteslutit andra somatiska orsaker till koncentrationsproblemen, förklarar StaffanLundqvist.Mer information:
Staffan Lundkvist, tf verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin, 018-611 25 37 eller
070-566 25 37
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Bifogade filer

PDF-dokument