Följ Akademiska sjukhuset

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 08:10 CEST

Fler barn som föds i vecka 22-23 kan komma att erbjudas livräddande intensivvård. Det är innebörden av nya riktlinjer för svensk neonatalvård. Tidigare har vården skilt sig mycket på landets kliniker som vårdar extremt för tidigt födda barn. Förhoppningen är vården ska bli mer likvärdig nationellt.

–Det är väldigt positivt att vi lyckats enas nationellt kring detta. Tidigare har det rått delade meningar om hjärt-lungräddning ska sättas in på så kraftigt för tidigt födda barn. I Uppsala är överlevnaden över 50 procent när dessa barn får respiratorvård vilket är mycket högt vid en internationell jämförelse, säger Erik Normann, chef för neonatalkliniken på Akademiska sjukhuset.

Omkring 30-40 barn föds varje år i Sverige mellan vecka 22 och vecka 23. Det är första gången riktlinjer tagits fram för vården av dessa barn och deras mammor. Sedan tidigare finns en samsyn om behandlingen av barn som föds senare än dessa veckor.

Bakom konsensusdokumentet står föreningarna för neonatalläkarna, förlossningsläkarna samt de medicinskt ansvariga för neonatalvård och förlossningsvård på alla landets universitetssjukhus. Riktlinjerna är inte tvingande, men Erik Normann bedömer att de i stort kommer att efterlevas eftersom förankringen är så bred.

De nya riktlinjerna innebär att
 * Gravida kvinnor i riskzonen bör remitteras till universitetssjukhus från 22 fullgångna veckor. - Behandling med kortison bör övervägas vid samma tid, och sättas in senast från 23 fullgångna veckor. 
* Neonatalläkare bör närvara vid förlossningar från 22 fullgångna veckor.
 * Hjärt-lungräddning (respiratorvård) ska övervägas från 22 fullgångna veckor och rekommenderas från 23 fullgångna veckor.


Mer information:
Erik Normann, chef neonatalkliniken, Akademiska sjukhuset, 070-611 78 93,
e-post: erik.normann@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.