Följ Akademiska sjukhuset

Samsyn i regionen kring hygienrutiner på neonatalkliniker

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2012 11:04 CET

Rutinerna för screening av multiresistenta bakterier inom neonatalvården skiljer sig åt mellan landstingen. Man screenar för olika bakterier och med olika intervaller. Även när det gäller hygienrutiner finns stora olikheter. Vid ett regionmöte på Akademiska sjukhuset den 14 november enades företrädare om regler för bland annat besök, hantering av bröstmjölk och sondmatning.

– Att rutiner för screening och hygien skiljer sig är förvirrande både för vårdpersonal och berörda familjer. Vår målsättning är att nå ökad samsyn kring detta för att minska förekomsten av infektioner och spridning av resistenta bakterier, säger Erik Normann, verksamhetschef för neonatalvården på Akademiska sjukhuset.

Utbrott av resistenta bakterier är vanligare inom neonatalvården än på andra intensivvårdsenheter. En orsak är långa vårdtider. För tidigt födda barn vårdas i genomsnitt 30 dagar (ofta flera månader) jämfört ett fåtal dagar för vuxna intensivvårdspatienter. Detta i kombination med hög användning av antibiotika ökar risken att smittas av infektioner och för spridning av resistenta bakterier. Därför vill företrädare för neonatalvården i sjukvårdsregionen arbeta långsiktigt för att barnen ska vårdas på mindre rum tillsammans med sina familjer, helst skilda från andra barn och att familjerna ska ha separata wc/kök. Man vill också förbättra kommunikationen kring rutiner för screening och utbrott av resistenta bakterier.

Vid regionmötet deltog drygt 70 personer från vårdhygien/smittskydd, neonatalenheter och mikrobiologiska laboratorier i Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, och Örebro, men även personal från Smittskyddsinstitutet. Initiativtagare till mötet var Erik Normann, verksamhetschef för neonatalvården på Akademiska sjukhuset och Birgitta Lytsy, hygienläkare i Uppsala län.

Mer information:
Erik Normann, verksamhetschef neonatalvården Akademiska sjukhuset, 018-611 96 28 eller 070-611 78 93
Birgitta Lytsy, hygienläkare i Uppsala län, 070-695 89 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21