Följ Akademiska sjukhuset

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2016 09:00 CEST

Säkra och smidiga datasystem, men också mötesplatser som uppmuntrar till lärande i vårdteamen behövs för att lyckas med kvalitetsförbättringar i vården. Det menar Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska. Fotograf: Johan Alp

För att lyckas med kvalitetsförbättringar i vården behövs säkra och smidiga datasystem för in- och utdata, men också mötesplatser som uppmuntrar till lärande i vårdteamen. Det framhåller Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med Annika Remaeus från Innovation Akademiska, medverkar i ett seminarium om om patientnära utveckling och medicinsk teknik i Uppsala den 14 juni i samarbete med STUNS under European Medtech Week.

– För att vårdteam ska kunna göra relevanta analyser som leder till utveckling av vårdkvaliteten är det oerhört viktigt att enkelt kunna registrera och få ut säker patientkvalitetsdata ur olika system. Samtidigt behövs mötesplatser som uppmuntrar till kunskapsöverföring och lärande, till exempel i form av daglig styrning som vi ska införa på hela sjukhuset, säger Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

I Sverige finns i dag 108 nationella kvalitetsregister där olika medicinska utfall registreras. På Akademiska används sedan slutet av 2015 Landstinget i Uppsala läns beslutsstödsystem SAS också som ett verktyg för att underlätta analys och visualisering av statistik och kvalitetsregisterdata på patientgruppsnivå. I kombination med nya webbaserade moduler till patientjournalsystemet Cosmic, som införs i år, menar Morten Kildal att förutsättningarna för att snabbt få ut resultat och beslutsunderlag har förbättrats radikalt.

– De nya modulerna av Cosmic gör det möjligt att synliggöra viktiga vårddata relaterat till patienten på ett betydligt smidigare sätt än tidigare. Detta är av stor vikt nu när vi inför värdebaserad vård för alltfler patientgrupper och använder alltmer realtidsdata i det dagliga, teambaserade förbättringsarbetet, framhåller han.

Värdebaserad vård är en strategi för utveckling av vården vars främsta mål är att erbjuda vård som ger patienterna störst nytta och där patienterna också är delaktiga i utvecklingen. Akademiska sjukhuset började med införandet hösten 2013 och i dag omfattas totalt 26 patientgrupper, varav 18 cancerdiagnoser.

Innovation Akademiska erbjuder en testbädd åt företag som vill utveckla ny medicinteknik. Sedan 2010 har man samarbetat med cirka hundra företag inom allt från e-hälsa till neonatalvård och cancerdiagnostik. Mycket av den teknik som utvecklas är till nytta för arbetet med värdebaserad vård.

– Utveckling av ny, innovativ medicinteknik skapar värde både för patienten, vården och företagen. Det visar den utvärdering vi nyligen gjort. Genomlysningen av fyra praktiska exempel inom bland annat e-hälsa och patientnära appar visar att patienterna känner ökad trygghet, har mindre frånvaro från arbete. För vården handlar värdet om ökad tillgänglighet, mindre stress och bättre kvalitet i kombination med ekonomiska besparingar. För företagen är värdet av samarbete med sjukvården ensnabbare utveckling och högre kvalitet, säger Annika Remaeus.

Fotnot: Seminariet om patientnära utveckling och medicinsk teknik hålls i Uppsala den 14 juni. Det arrangeras av Akademiska sjukhuset i samarbete med STUNS under European Medtech Week.


Mer information:
Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset,
tfn 070-3337155, e-post: morten.kildal@akademiska.se
Annika Remaeus, chef för Innovation Akademiska,
tfn  070-2596200, e-post: annika.remaeus@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.