Följ Akademiska sjukhuset

Rökstopp allt vanligare inför operationer på Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2013 08:44 CEST

Sedan tre år erbjuds patienter hjälp att sluta röka inför operation på Akademiska sjukhuset. Forskning visar att risken för komplikationer kan halveras om patienten håller upp med rökningen några veckor före och efter ingreppet. Under perioden 2009-2012 hade rökavvänjarna kontakt med 129 patienter. Satsningen uppmärksammas i samband med internationella dagen mot tobak 31 maj.

Från i år har samtliga kirurgiska specialiteter i Sverige enats om att införa ett obligatoriskt
rökstopp för alla patienter inför planerade operationer. Ett tillfälligt rökstopp i samband med operation förbättrar
chanserna att allt ska gå bra avsevärt. Bland annat gynnas sårläkningen och riskerna
för infektioner, blodpropp och andra komplikationer halveras.

– Vid vissa ingrepp är riskerna med rökning faktiskt så stora att vi väljer att
inte operera alls, säger Maria Holmgren, ortoped och ansvarig för satsningen
”En rökfri operation” på Akademiska sjukhuset.

Hon betonar att rökpaus vid operation är en av de mest kostnadseffektiva
patientsäkerhetsåtgärderna. Studier visar att risken för komplikationer
halveras om man slutar i samband med en akut skada eller fyra till åtta veckor
före en planerad operation samt att man gör ett uppehåll minst under hela
läkningsförloppet, cirka åtta veckor, efter operationen.

Både inom ortoped- och kirurgkliniken genomgår varje
patient som skrivs in för operation ett hälsosamtal, då man tar upp
levnadsvanor och ger tips och stöd till ett hälsosammare liv, där
rökstopp inför operation är en viktig del. De som
röker erbjuds kvalificerad hjälp med rökavvänjning på lung- och allergimottagningen.
Även patienter som ska genomgå akuta ortopediska operationer remitteras hit. Patienterna
erbjuds stöd i grupp eller via telefonkontakt, alternativt förmedlas kontakt
med rökavvänjare i primärvården. Under perioden 2009-2012 hade man på
Akademiska kontakt med 129 patienter och fick totalt 40 remisser från kirurgkliniken.

Enligt Maria Holmgren, som även är ortopedklinikens hälsoambassadör, är
flertalet patienter positivt inställda till rökstopp.

– För de allra flesta är det naturligt med en rökpaus, de vill medverka till
att operationen går bra. Många slutar spontant när vi förklarar riskerna.
Dessutom är man ofta mottaglig för hälsoargument inför större kirurgiska
ingrepp. För personer som funderat på att sluta ger argument som bättre
sårläkning ytterligare motivation,.

Satsningen ”En rökfri operation” initierades 2010 av SKL, patientförsäkringen
LÖF och Svensk ortopedisk förening. Akademiska sjukhuset är ett av flera
svenska sjukhus som deltar.

Mer information:
Maria Holmgren, ortoped, 070-276 51 74
Gunilla Hägg, undersköterska på lungmottagningen, ansvarig för rökavvänjning i
samband med operation, 018-611 41 19
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21