Följ Akademiska sjukhuset

Rökstopp allt vanligare inför operationer på Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 09:46 CEST

Sedan ett par år erbjuds rökande patienter hjälp att sluta inför operation på Akademiska sjukhuset. Forskning visar att risken för komplikationer kan minska med 50 procent om patienten håller upp med rökningen några veckor före och efter ingreppet. Satsningen uppmärksammas i samband med internationella dagen mot tobak 31 maj instiftad av Världshälsoorganisationen, WHO.

– Ett tillfälligt rökstopp i samband med operation förbättrar chanserna att allt ska gå bra avsevärt. Bland annat påverkas sårläkningen negativt av rökning och risken för infektioner ökar. Vid vissa ingrepp är riskerna så stora att vi väljer att inte operera alls, säger Maria Holmgren, ortoped och ansvarig för satsningen ”En rökfri operation” på Akademiska sjukhuset.

Varje patient som ska genomgå en operation erbjuds kvalificerad hjälp med rökavvänjning på hjärt-lungmottagningen.

Enligt Maria Holmgren har införandet av ”En rökfri operation” gått mycket bra.  Alla hon mött på mottagningen har varit positiva och valt att ta emot den hjälp sjukhuset erbjuder.

– Det handlar inte om tvång eller moral, utan om patientsäkerhet. För de allra flesta patienter är det naturligt, de vill medverka till att operationen går bra. Många slutar spontant när vi förklarar riskerna. Inför större kirurgiska ingrepp är man mottaglig för hälsoargument. För personer som funderat på att sluta ger argument som bättre sårläkning ytterligare motivation, säger Maria Holmgren.

Satsningen ”En rökfri operation” initierades 2010 av SKL, patientförsäkringen LÖF och Svensk ortopedisk förening. Akademiska sjukhuset är ett av flera svenska sjukhus som deltar.


Mer information:
Maria Holmgren, ortoped, 070-276 51 74
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21