Följ Akademiska sjukhuset

Rehabiliteringsmedicin på Akademiska har fått prestigefylld kvalitetsutmärkelse

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 13:13 CET

Den rehabiliteringsmedicinska verksamheten på Akademiska sjukhuset har fått en treårig internationell ackreditering för sitt kvalitetsarbete. Bakom ackrediteringen står den oberoende, ideella organisationen CARF (The Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities).

– Ackrediteringen kan liknas vid en ISO-märkning. Det är en kvalitetsstämpel på att vi håller internationell standard och granskar hur vi uppfyller krav när det gäller exempelvis säkerhet, riskanalys och ekonomisk styrning, säger verksamhetschef Karin Rudling.


Tidigare har spinalverksamheten varit ackrediterad men nu omfattas all verksamhet, även hjärnskademottagningen och neurologisk rehabilitering. Utvärderingen baseras på intervjuer med patienter, personal och remittenter samt statistik från kvalitetsregister. Den slutfördes i oktober då verksamheten hade besök av fyra granskare från CARF.

CARF grundades 1966 och verkar för högsta möjliga kvalitet inom rehabiliteringsområdet. Planer finns på att utveckla liknande kvalitetsmått för akutsjukvården.

Mer information:
Karin Rudling, verksamhetschef rehabiliteringsmedicin, 070-611 78 58
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21