Följ Akademiska sjukhuset

Rehabiliteringskoordinator testas inom specialistpsykiatrin på Akademiska

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2018 08:30 CEST

Kan rehabiliteringskoordinatorer bidra till att patienter inom specialistpsykiatrin som är sjukskrivna för bland annat svår ångest och depression snabbare kan återgå till studier eller arbete? Funktionen inrättas i höst på affektiva mottagningen vid Akademiska sjukhuset och ska utvärderas i en forskningsstudie vid institutionen för Folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala universitet med finansiering från forskningsfonden FORTE.

Rehabiliteringskoordinatorer är allt vanligare inom primärvården där arbetssättet utvecklats och utvärderats. Rollen innebär framförallt att göra en kartläggning utifrån förmåga att arbeta, ge stöd och samordna insatser inom vården och samverka utanför vården med till exempel arbetsgivare för personer som är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, stress eller har flera olika diagnoser. Inom den psykiatriska specialistvården är funktionen mer ovanlig.

– Till hösten börjar en rehabiliteringskoordinator arbeta på affektiva mottagningen. Parallellt pågår en forskningsstudie för att undersöka om insatserna leder till minskad sjukskrivning, snabbare återgång i arbete/studier och minskad vårdkonsumtion för våra patienter, säger Maria Stenström, tf avdelningschef på affektiva mottagningen.

Studien startar inom specialistpsykiatrin under hösten och kommer att pågå i två år. Deltagande är frivilligt. I studien kommer ett antal patienter på affektiva mottagningen slumpmässigt delas in i två grupper där den ena får insatser av en rehabiliteringskoordinator och den andra sedvanliga insatser. Rehabiliteringskoordinatorn kommer att samordna olika insatser för att rehabiliteringen ska bli så effektiv som möjligt för patienten.

Bakgrunden till införandet av funktionen för koordinering inom vården är bland annat en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att skapa en mer effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

– Idag finns det evidens för att vissa patienter inom primärvården har nytta av rehabiliteringskoordinatorer, till exempel genom kortare sjukskrivningar och mindre risk för ny sjukskrivning. Nu blir Uppsala först med att göra motsvarande utvärdering inom specialistvården, säger Mikael Bramfors, avdelningschef för affektiva behandlingsenheten.

Mer information om rehabiliteringskoordinator inom specialistpsykiatrin, Akademiska sjukhuset:
Maria Stenström, tf avdelningschef, affektiv mottagning 3, tel: 018 - 611 20 13, e-post: maria.stenstrom@akademiska.se

Mikael Bramfors, avdelningschef affektiva behandlingsenheten, DBT-teamet & ätstörningsenheten, tel: 018 - 611 88 19 eller 076 - 105 00 42, e-post: mikael.bramfors@akademiska.se

Åsa Andersén, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, tel: 018 - 471 65 75, e-post. asa.andersen@pubcare.uu.se

Mer information om rehabiliteringskoordinatorers insatser och funktion i Region Uppsalas primärvård: Birgitta Rosberg, processledare Försäkringsmedicin, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret, tel: 018-617 02 55, e-post: birgitta.rosberg@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.