Följ Akademiska sjukhuset

Regionalt cancercentrum etableras i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion i höst

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2011 10:54 CEST

 

Lars Holmberg, professor i cancerepidemologi, blir chef för det regionala cancercentrum (RCC) som etableras i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion i höst. Som en del i en nationell strategi, med syfte att utveckla och förbättra svensk cancervård, etableras ett centrum i var och en av Sveriges sex sjukvårdsregioner.
 

Lars Holmberg har tidigare arbetat som överläkare i kirurgi vid Akademiska sjukhuset. 2007 grundade han ett centrum för cancerforskning vid Kings’s College London, där han har arbetat sedan dess, parallellt med forskning vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Verksamheten vid RCC i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion startar 1 september och det regionala kansliet har sitt säte vid Akademiska sjukhuset. Regionalt onkologiskt centrum (ROC), som finns på Akademiska sjukhuset och arbetar med kvalitetsregister och vårdprogram, införlivas i den nya organisationen.

Bildandet av regionala cancercentra är en del i den nationella cancerstrategi som regeringen tog fram 2009, med anledning av de stora utmaningar som svensk cancersjukvård står inför. Antalet patienter med cancer förväntas fördubblas inom en tjugoårsperiod och studier visar att det finns skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem du är och var du bor. För att komma tillrätta med dessa ojämlikheter, klara av den ökade cancerbördan och förbättra vårdens kvalitet, bildas regionala cancercentra i var och en av Sveriges sex sjukvårdsregioner.

RCC i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion kommer att ha ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården i den egna regionen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med bland annat länssjukvård, primärvård, patientföreningar, anhöriga och forskare från universitet och högskola.

För mer information om RCC-processen, se www.roc.se under RCC, processen.

 

Kontaktperson:
Lars Holmberg 070-6627863, +44 20 7188 7904

Mats Lambe, verksamhetschef ROC 018-15 19 22

Gunilla Enblad, verksamhetchef onkologi, 018-611 02 03